Akustická clona

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Saffarian Saman, Ing. arch. MgA. : 66091
dc.contributor.author Tkáč, Jakub
dc.date.accessioned 2019-02-13T08:06:56Z
dc.date.available 2019-02-13T08:06:56Z
dc.date.submitted 2018-2-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151077
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje akustické cloně, která se svým tvarem přizpůsobuje danému charakteru zvukového zdroje. Smýšlené umístění je hlavně v opuštěných budovách, ve kterých v posledních letech vznikly kulturní místa, jenž pořádají různorodé umělecké nebo hudební vystoupení a samotný prostor není pro takovouto činnost přizpůsoben. Projekt má pomocí své transformující se struktury a celkovému designu napomoct zvukovému projevu a přizpůsobit se konkrétní potřebě představení. cs
dc.description.abstract This master thesis is dealing with the acoustic shutter which with own shape adapts to the character of the sound source. Fictive location is mainly in abandoned buildings, where cultural sites have been created in recent years and also where various artistic or musical performances are held and just the place is not suitable for this purpose. This project through its transforming structure and whole design should be helpful with an acoustic speech and also should adapt to the specific needs of the performance. en
dc.format 53
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy ROM 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon TYLER Adams. Sound Materials: A Compendium of Sound Absorbing Materials for Architecture and Design, ISBN 9789492311016
dc.relation.isbasedon VONDRÁŠEK Martin. Akustika hudebních prostorů v České republice 6. díl, ISBN 9788073313449
dc.relation.isbasedon EVEREST Alton, POHLMANN Ken. Master Handbook of Acoustics, Sixth Edition, ISBN 978-0071841047
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject akustika cs
dc.subject akustická clona cs
dc.subject parametrický design cs
dc.subject opuštěné stavby cs
dc.subject deformace cs
dc.subject tesselace cs
dc.subject Fibonacci cs
dc.subject voronoi cs
dc.subject acoustic en
dc.subject acoustic shutter en
dc.subject parametric design en
dc.subject abandoned buildings en
dc.subject deformation en
dc.subject tessellation en
dc.subject Fibonacci en
dc.subject voronoi en
dc.title Akustická clona cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level MgA.
dc.contributor.opponent Novák Petr, Ing. : 56931
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2018-5-25
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KED
dc.identifier.signature V 201900027
local.identifier.stag 37891
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569130
dc.subject.verbis prostorová akustika cs
dc.subject.verbis architectural acoustics en
dc.subject.verbis sound absorbability en
dc.subject.verbis architektonický design cs
dc.subject.verbis zvuková pohltivost cs
dc.subject.verbis architectural design en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 27
local.identifier.author A16000029
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:53 cs
local.verbis.studijniprogram KED Design/Design prostředí cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account