Projekt realizace street workoutového hřiště

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Charousek Jan, Mgr. Ph.D. : 62333
dc.contributor.author Pilch, Pavel
dc.contributor.other Černík Miroslav, prof. Dr. Ing. CSc. Skolitel : 56639
dc.contributor.other Stuchlík Martin, Ing. Konzultant : 60189
dc.contributor.other Novák Pavel, Ing. Konzultant2 : 65843
dc.date.accessioned 2019-02-03T08:42:38Z
dc.date.available 2019-02-03T08:42:38Z
dc.date.submitted 2016-12-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150875
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování projektu sloužícího jako podklad pro vybudování street workoutového parku v prostorách KTV TUL. První část práce se věnuje poskytnutí informací o street workoutu jako sportu. V další části autor poskytuje přehled o street workoutových hřištích v České republice. Následně jsou zpracovány stanoviště, které street workoutový park obsahuje. Poslední kapitola se věnuje vytvoření projektu street workoutového hřiště upraveného podmínkám prostorů u KTV TUL. cs
dc.description.abstract The main goal of the bachelor´s thesis is to prepare a project that should work as a foundation for building a street workout playground in KTV TUL area. The first part is focused on giving the information about the street workout playground. In the next park the author is sharing the overview about street workout playgrounds in the Czech republic. Furthermore, the stationsof the street workout playground are described. The last part is about creating a suitable project of the street workout playground for the KTV TUL area. en
dc.format 53 s.
dc.format.extent Ilustrace -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon LAUREN, Mark a Joshua CLARK. Tělo jako posilovna: bible posilovacích cviků. Bratislava: Timy Partners, 2013. ISBN 978-80-89311-36-1. STOPPANI, James. Velká kniha posilování: tréninkové metody a plány: 381 posilovacích cviků. Praha: Grada Publishing, 2016. Sport extra. ISBN 978-80-247-5643-1. ŠÍMA, Jan. Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3326-8.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Street workout cs
dc.subject street workoutové hřiště cs
dc.subject stanoviště street workoutového hřiště cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Street workout en
dc.subject street workout playground en
dc.subject street workout playground stations en
dc.subject project en
dc.title Projekt realizace street workoutového hřiště cs
dc.title The Project of Realization of the Streetworkout Playground en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-6-13
dc.date.committed 2017-4-28
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KTV
local.identifier.stag 35807
local.degree.programme Tělesná výchova a sport
local.degree.discipline TV-AJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7401
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo STARA PRACE
local.identifier.author P14000265


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account