Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Charousek Jan, Mgr. Ph.D. : 62333
dc.contributor.author Nevole, Jakub
dc.contributor.other Černík Miroslav, prof. Dr. Ing. CSc. Skolitel : 56639
dc.contributor.other Nečásek Jakub, Ing. Konzultant : 64082
dc.contributor.other Novák Pavel, Ing. Konzultant2 : 65843
dc.date.accessioned 2019-02-03T08:35:17Z
dc.date.available 2019-02-03T08:35:17Z
dc.date.submitted 2016-4-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150871
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale. Dále se práce zabývá charakteristice české a světové historii florbalu,podrobnému zpracování pravidel florbalu, seznámení se světovými a českýmiflorbalovými organizacemi a soutěžemi, rozebírá činnosti a povinnosti florbalovéhorozhodčího. Součástí práce je fotodokumentace signalizací rozhodčího. Dalším cílempráce byla úprava vlastních videozáznamů ve zvolených programech a tvorba DVD. cs
dc.description.abstract The main goal of the bachelor thesis is to create a video coursebook describing floorball referee signals. This research paper also examines Czech and world organizations,leagues and history of floorball. Moreover, it analyzes floorball rules and the basic duties and activities of floorball referees. The photo library of referee signals is a part of the bachelor thesis. Another aim of this publication is to adjust video recordings using editing software and to create a DVD. en
dc.format 67 s.
dc.format.extent Ilustrace 1 DVD (videoučebnice) 1 DVD (videoučebnice) 1 DVD (videoučebnice)
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KARCZMARCZYK, Roman. Florbal: učebnice (nejen) pro trenéry. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1271-3. KYSEL, Jiří. Florbal: kompletní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3615-0. ROUBAL. B., ŠAROCHOVÁ. D. et al. Základy florbalu. Praha : ČfbU a AŠSK, 1997
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject florbal cs
dc.subject historie cs
dc.subject signalizace cs
dc.subject rozhodčí cs
dc.subject DVD cs
dc.subject floorball en
dc.subject history en
dc.subject referee en
dc.subject signals en
dc.subject DVD en
dc.title Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale cs
dc.title Video Exercise Book of Referees´ Signalization in Floorball en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-8-30
dc.date.committed 2017-4-28
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KTV
local.identifier.stag 34630
local.degree.programme Tělesná výchova a sport
local.degree.discipline TV-GE
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7401
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo STARA PRACE
local.identifier.author P13000533


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account