Vývoj nové generace snímačů pro mykací stroj a vývoj přístroje pro měření a analýzu vlastností přádelnických pramenů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Čejka, Václav
dc.contributor.other Katedra měření cs
dc.date.accessioned 2018-02-01
dc.date.accessioned 2019-01-28T08:13:00Z
dc.date.available 2018-02-01
dc.date.available 2019-01-28T08:13:00Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150760
dc.description.abstract První část zprávy se zabývá experimentálním zjišťováním závislosti zdvihu a síly při stlačování textilního rouna a matematickým modelem postupného stlačování rouna mezi podávacím válcem a pánvičkou mykacího stroje. Model respektuje časovou proměnlivost síly pro dané rychlosti posuvu rouna. Cílem práce je odvození nelineárních charakteristik snímačů délkových hmotností rouna na vstupu mykacího stroje, které fungují na principu měření síly působící na pánvičku a kroutícího momentu na podávacím válci. Tyto charakteristiky jsou experimentálně obtížně realizovatelné. Druhá část zprávy je věnována příčné nestejnoměrnosti rouna. Tato je zpravidla předmětem menší pozornosti, neboť se předpokládá její nižší vliv na hmotovou nestejnoměrnost pramene. Při aplikaci různých regulačních systémů na vstupu však otázka příčné nestejnoměrnosti je důležitou s ohledem na požadovanou potřebnou přesnost snímané veličiny, tj. hmotnosti krátkých úseků vlákenného rouna podávaného do mykaného stroje. Přesnost snímání sledované veličiny závisí na použitém fyzikálním principu a je žádoucí, aby příčná nestejnoměrnost byla co nejmenší a aby případná extremní nestejnoměrnost v tomto směru nenarušila přesnost snímané veličiny. Ve třetí části je zpráva o přístroji pro měření a analýzu přádelnických pramenů. Po odzkoušení funkčního modelu byla zhotovena prototypová verze elektroniky a konstruuje se mechanická část přístroje. Dosavadní prostředky pro vyjádření míry hmotové nestejnoměrnosti (U,CV) nemusí postihovat dostatečně citlivě ty složky hmotové nestejnoměrnosti, které se mohou negativně projevit při finální operaci dopřádůní, resp. v konečném produktu, tj. v přízi. Z tohoto hlediska se jeví výhodné aplikovat pro analytické vyjádření složek hmotové nestejnoměrnosti tzv. " četnost překročení", která je nadefinována v poslední části. cs
dc.format.extent 7 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.ispartof Sborník technických zpráv Sekce C "Mechatronické systémy" Vývoj speciálních metodik měření, měřicích zařízení a snímačů pro textilní průmysl cs
dc.title Vývoj nové generace snímačů pro mykací stroj a vývoj přístroje pro měření a analýzu vlastností přádelnických pramenů cs
dc.title.alternative Technická zpráva č. ISRN TUL - VCT/C - MŘTP/TZ - - 02/003/CZ cs
dc.type Technical Report cs
dc.publisher.abbreviation TUL cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department Katedra měření cs
local.department.abbreviation KAM cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account