Bezkontaktní analýza deformace semikrystalického termoplastu při tahovém zatěžování v závislosti na rychlosti zkoušení

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Schwarzer, Petr
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2019-01-20T22:31:42Z
dc.date.available 2019-01-20T22:31:42Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/148602
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Bezkontaktní analýza deformace semikrystalického termoplastu při tahovém zatěžování v závislosti na rychlosti zkoušení cs
dc.title.alternative Contactless analysis of deformation of semi-crystallic thermoplastic in tension straining in dependence on rate of testing en
dc.type diplomové práce cs
local.faculty Strojní fakulta cs
dc.identifier.signature V 74/09 S
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06418216
dc.subject.verbis polymers en
dc.subject.verbis tváření plastů cs
dc.subject.verbis deformace cs
dc.subject.verbis strojírenské technologie cs
dc.subject.verbis polymery cs
dc.subject.verbis deformations (mechanics) en
dc.subject.verbis plastic moulding en
dc.subject.verbis engineering technologies en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:18:25 cs
local.verbis.studijniprogram KSP Strojní inženýrství/Strojírenská technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account