Interní chlazení extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Brdlík, Pavel
dc.contributor.author Kůsa, Petr
dc.contributor.other Katedra strojírenské technologie cs
dc.date.accessioned 2015-10-19
dc.date.available 2015-10-19
dc.date.issued 2015-10-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/13276
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/13276
dc.description.abstract Cílem poloprovozního testování interního extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2 bylo ověření funkčnosti a aplikovatelnosti vyvinutého zařízení u vytipovaného zákazníka, kterým byla firma PLASTIA s.r.o. Z průběhů a výstupů testování poloprovozního režimu prototypových zařízení „EXTRUZNÍ VYFUKOVACÍ STROJ GM 5000 S INTEGROVANOU JEDNOTKOU VSTŘIKUJÍCÍ INERTNÍ PLYNY“ a „TEMPERAČNÍ JEDNOTKY VSTŘIKUJÍCÍ INERTNÍ PLYNY“ a „KALIBRAČNÍ TRN PRO INTERNÍ CHLAZENÍ VYFUKOVACÍHO PROCESU“ lze konstatovat, že produkce polymerních produktů probíhala plynule a během produkce nebyly evidovány žádné systémové závady. Oba způsoby ovládání interního chladicího procesu spolehlivě zajišťovaly dodávky chladícího média. Rovněž ve vizualizaci zpětné vazby od implementovaných teplotně-tlakových senzorů, která umožňuje dosažení smysluplného zvýšení efektivity chlazení vyfukovacího procesu, nebyly detekovány žádné chyby. cs
dc.format.extent 17 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject extruzní vyfukování cs
dc.subject interní chlazení cs
dc.subject injektáž kapalného CO2 cs
dc.title Interní chlazení extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2 cs
dc.type research report cs
dc.publisher.abbreviation TUL cs
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department Katedra strojírenské technologie cs
local.department.abbreviation KSP cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account