Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních nákaz

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Froňková, Marie
dc.contributor.author Pavlíková, Tereza
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-08
dc.date.available 2015-07-08
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2010-09-15 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12694
dc.description katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 76 cs
dc.description.abstract The bachelor work deals with hand hygiene in relation to the prevention of nosocomial infections. The correct and effective hygiene is one of the most effective measures against the transmission of nosocomial infections. The theoretical part is based on the literature and discusses the history of nosocomial infections, their epidemiology in general, the process of their spreading and risk factors of their emergence and spreading. Further there is also mentioned hand hygiene in the health service, particular practices of comprehensive hand care and the most important knowledge about hand hygiene, as well as gloves question and anti-epidemical measures. The practical part includes a research survey that with the help of a questionnaire monitors knowledge of questioned nurses and students related to nosocomial infections and hand hygiene. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou hygieny rukou v souvislosti s prevencí nozokomiálních nákaz. Jejich správná a účelná hygiena patří totiž k nejúčinnějším opatřením proti přenosu nozokomiálních nákaz. Teoretická část vychází z uvedené literatury a zabývá se historií nozokomiálních nákaz, jejich obecnou epidemiologií, procesem jejich šíření, rizikovými faktory jejich vzniku a šíření, dále hygienou rukou ve zdravotní péči, jednotlivými postupy komplexní péče o ruce a nejdůležitějšími poznatky o hygieně rukou, otázkou rukavic a protiepidemickými opatřeními. Praktická část zahrnuje výzkumné šetření pomocí dotazníku, které monitoruje znalosti dotazovaných sester a studentů o nozokomiálních nákazách a hygieně rukou. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject nosocomial infections en
dc.subject hand hygiene en
dc.subject nurses en
dc.subject students en
dc.subject prevention en
dc.subject nozokomiální cs
dc.subject nákaza cs
dc.subject hygiena rukou cs
dc.subject sestry cs
dc.subject studenti cs
dc.subject prevence cs
dc.title Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních nákaz cs
dc.title.alternative Hand hygiene in the prevention of nosocomial infections en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-08-29
dc.date.committed 2012-06-30 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 24480
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 466370
dc.subject.verbis hygiena cs
dc.subject.verbis infekce cs
dc.subject.verbis prevence onemocnění cs
dc.subject.verbis hygiene en
dc.subject.verbis infections en
dc.subject.verbis prevention of diseases en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:45:22 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account