Obohacování palivové směsi vodíkem u zážehových motorů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Scholz, Celestýn
dc.contributor.author Nosek, Pavel
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2010-11-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12573
dc.description katedra: KVM; přílohy: 1 CD ROM, 4 výkresy; rozsah: 45 s. (50 197 znaků). cs
dc.description.abstract The thesis deals with the review of and evaluation of the status of current developments in the field of fuel enrichment mixing hydrogen. Furthermore, it provides location and technical documentation for the supply of hydrogen to the intake tract. The goal is to evaluate the results of the measured parameters and emissions, and to graphically illustrate the trends of changes in measured quantities, depending on the amount of hydrogen added to the fuel mixture. en
dc.description.abstract Práce se zabývá přehledem a zhodnocením stavu současného vývoje v oblasti obohacování palivové směsi vodíkem. Dále pak řeší umístění a technickou dokumentaci pro přívod vodíku do sacího traktu. Cílem práce je vyhodnocení výsledků měřených parametrů a emisí, a dále graficky znázorňuje trendy změn měřených veličin v závislosti na přidávaném mnoţství vodíku do palivové směsi. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject fuel enrichment mix en
dc.subject hydrogen en
dc.subject supply hydrogen to the intake tract en
dc.subject obohacování palivové směsi cs
dc.subject vodík cs
dc.subject přívod vodíku do sání cs
dc.title Obohacování palivové směsi vodíkem u zážehových motorů cs
dc.title.alternative Fuel Enrichment Mixes using hydrogen in spark ignition engines en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-02-02
dc.date.committed 2012-01-06
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KVM cs
local.identifier.stag 24237
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 457144
dc.subject.verbis zážehové motory cs
dc.subject.verbis paliva cs
dc.subject.verbis vodík cs
dc.subject.verbis fuels en
dc.subject.verbis hydrogen en
dc.subject.verbis spark ignition engines en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:07:27 cs
local.verbis.studijniprogram KVM Strojírenství/Stroje a zařízení cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account