Moderní metody online marketingu ve společnosti ŠKODA AUTO, a. s.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Absolonová, Veronika
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12422
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD; rozsah: 94 s. (111 239 znaků) cs
dc.description.abstract The aim of this diploma thesis is to analyse online marketing in Škoda Auto company. The analysis is followed by recommendation. The first part of the thesis deals with information about company and internet statistics and facts. Afterwards, online marketing is introduced. Opportunities of internet usage in marketing communication are emhasized. In the next part, the comparison of internet usage with traditional media usage is performed. Special attention is given to marketing trends in automotive industry. Based on the theoretical knowledge, and the results of analyses, steps to improve an efficiency of online marketing activities are proposed. en
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je analýza online marketingu společnosti Škoda Auto a následná navrhovaná řešení a doporučení. V první části práce jsou shrnuty informace o společnosti a internetové statistiky a fakta. Následuje úvod do problematiky online marketingu. Pozornost je věnována možnostem, které nabízí internet v marketingové komunikaci. Dále je internet porovnáván s tradičními komunikačními médii. Zvláštní pozornost je věnována marketingovým trendům v oblasti internetu s uplatněním v automobilovém průmyslu. Na základě získaných teoretických poznatků a výsledků analýz je navrženo několik řešení pro zlepšení efektivity online marketingových aktivit společnosti. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject automotive industry en
dc.subject internet en
dc.subject internet marketing en
dc.subject internet communications mix en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject online marketing trends en
dc.subject microsites en
dc.subject online marketing en
dc.subject social media en
dc.subject škoda auto en
dc.subject viral marketing en
dc.subject automobilový průmysl cs
dc.subject internet cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject komunikační mix na internetu cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject online marketingové trendy cs
dc.subject mikrostránky cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject škoda auto cs
dc.subject virální marketing cs
dc.title Moderní metody online marketingu ve společnosti ŠKODA AUTO, a. s. cs
dc.title.alternative Modern methods in online marketing in Škoda Auto company en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-01-25
dc.date.committed 2012-01-06
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 23820
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 457050
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis internet cs
dc.subject.verbis marketing en
dc.subject.verbis Internet en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:18:28 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account