Lignit v trojmezí - česko-německo-polském

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hynek, Alois
dc.contributor.author Kult, Radek
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11544
dc.description katedra: KGE; přílohy: CD ROM; rozsah: 65 s. (95 000 znaků) cs
dc.description.abstract Mining of lignite recorded in the second half of last century, a significant downturn. This work deals with the Trilateral regions in which, during the last century, were shaped the present-day borders of three countries - Germany, Poland and the Czech Republic. The first part of this text is about the history of mining, which is an integral part of the development, up to today's situation. The next part is dealt with the current state of mining in a wider area and so it responds to national development. The paper presents basic characteristics of lignite, which show his quality as a fuel, as well as the possibility of its further use as a natural material. The paper also addresses the reasons for the termination of mining on the German and Czech side and the issue of continuation of mining in the Polish part. Mining brings some environmental issues, which are discussed in two spheres of the environment, that are most affected by mining and subsequent use of lignite. At the end of the paper the documents of visionary strategies for the development of all three states are analyzed. The documents are restricted to the districts in the German and Polish parts of the region and the region on the Czech side. en
dc.description.abstract Těžba lignitu zaznamenala v druhé polovině minulého století značný útlum. Tato práce se zabývá trilaterární oblastí, v které se v průběhu minulého století utvářely dnešní hranice tří států ? Spolkové republiky Německo, Polské a České republiky. V první části se píše o historii těžby, která je nedílnou součástí vývoje, až po dnešní stav. Po historii je řešen dnešní stav těžby v širším území a reaguje tak na vývoj národní. Práce uvádí základní charakteristiky lignitu, které vykazují jeho kvalitu jako paliva, dále možnosti využití této přírodní suroviny. Řešeny jsou také důvody ukončení těžby na německé a české straně a problematika pokračování těžby v polské části. Těžba s sebou přináší některé environmentální problémy, které jsou rozebrány ve dvou sférách životního prostředí, jež těžba a následné využívání lignitu bezprostředně a nejvíce ovlivňuje. Na konci práce jsou rozebrány dokumenty výhledových strategií rozvoje území všech tří států omezené na okresy v německé a polské části a na kraj v české části. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject lignite en
dc.subject mining en
dc.subject strategies for the development en
dc.subject environmental issues en
dc.subject lignit cs
dc.subject těžba cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject environmentální problémy cs
dc.title Lignit v trojmezí - česko-německo-polském cs
dc.title.alternative Lignite in the border triangle - Czech-German-Polish en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-06-02
dc.date.committed 2011-04-27
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KGE cs
local.identifier.stag 21879
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452340
dc.subject.verbis lignit cs
dc.subject.verbis hnědé uhlí cs
dc.subject.verbis lignite en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:58:39 cs
local.verbis.studijniprogram KGE Geografie/Aplikovaná geografie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account