Design pro osoby s kataraktou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vik, Michal
dc.contributor.author Šmídková, Yveta
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-11-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11206
dc.description katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 87 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá studií rozlišování barev u skupiny osob s kataraktou - šedým zákalem. Měření rozlišování barev se provádělo pomocí FM 100 Hue testu. Vyhodnocovalo se procentuální zlepšení vnímání barev před a po operaci katarakty a porovnávaly se výsledky rozlišování barev mezi osobami s kataraktou a osobami bez katarakty. Dále se pro zvolené skupiny osob s kataraktou určily oblasti, ve kterých byly barvy rozlišovány s nejmenší úspěšností. Výsledky se také porovnávaly s charakteristikami vad vnímání barev. Simulace sníženého vnímání barev se uskutečnila pomocí počítačového programu Color Vision Filter. Navržené postupy programu umožňují podle výsledků FM 100 Hue testu přetransformovat scénu do barev, jak je vidí testovaná osoba. Získané znalosti je možné dále využít pro specifický design určený osobám se sníženým vnímáním barev. cs
dc.description.abstract This work investigates the color discrimination in a group of persons with cataract. Measurement of color discrimination was made using FM 100 Hue test. Author evaluated the percentage improvement in color perception before and after cataract surgery and compared the results of color discrimination between persons with cataract and persons without cataract. Furthermore, for selected groups of people with cataract have been identified the areas in which they distinguished colors with the least success. The results are then compared with the characteristics of color vision defects. Simulation of a reduced color perception was carried out using the computer program Color Vision Filter. Designed procedures allow the program to transform the scene into colors according to the results of FM 100 Hue test, as seen by the tested person. Gained knowledge can be used for specific design for persons with low color discrimination. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject oko cs
dc.subject fyziologie cs
dc.subject katarakta cs
dc.subject barva cs
dc.subject farnsworth - munsell hue test cs
dc.subject vada cs
dc.subject eye en
dc.subject physiology en
dc.subject cataract en
dc.subject colour en
dc.subject colour perception en
dc.subject farnsworth - munsell hue test en
dc.subject defect en
dc.title Design pro osoby s kataraktou cs
dc.title.alternative Design for people with cataract en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-03
dc.date.committed 2011-05-05
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KOD cs
local.identifier.stag 21140
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452017
dc.subject.verbis barevné vidění cs
dc.subject.verbis oči cs
dc.subject.verbis katarakta cs
dc.subject.verbis cataract en
dc.subject.verbis color vision en
dc.subject.verbis eyes en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:19:05 cs
local.verbis.studijniprogram KOD Textilní inženýství/Textilní a oděvní technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account