Segmentace trhu a optimalizace marketingové komunikace firmy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švandová, Zuzana
dc.contributor.author Rosůlek, Milan
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11013
dc.description katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 93 cs
dc.description.abstract This diploma thesis is focused on market segmentation and analysis followed by optimization of marketing communication of the company Gradace, s. r. o. The thesis is divided into five sections. The first covers base theory of market segmentation and explains its basic concepts. The second presents theoretical framework, focused on defining the issue of marketing communication and its tools. The third part is practical and deals with the results and the implementation of market segmentation. The fourth is concerned with the analysis of marketing communication describing the tools and their usage. The last part contains the optimization based on the results of previous parts. en
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá segmentací trhu, analýzou a následnou optimalizací marketingové komunikace společnosti Gradace, s. r. o. Práce je tematicky rozdělena do pěti částí, přičemž v první se uvádí teoretický přehled segmentace trhu, kde jsou vysvětleny její základní pojmy. Druhá má opět teoretický rámec tentokrát zaměřený na objasnění problematiky marketingové komunikace a jejích nástrojů. Třetí část je částí praktickou a věnuje se provedení a výsledkům segmentace trhu firmy. Čtvrtá se zaobírá analýzou marketingové komunikace popisující využívané nástroje a jejich konkrétní podobu. Poslední část tvoří její optimalizaci na základě výsledků části tři a čtyři. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject market segmentation en
dc.subject marketing communications en
dc.subject advertising en
dc.subject direct marketing en
dc.subject personal selling en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject internet marketing en
dc.subject analysis of marketing communication en
dc.subject optimization of marketing communication en
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject analýza marketingové komunikace cs
dc.subject optimalizace marketingové komunikace cs
dc.title Segmentace trhu a optimalizace marketingové komunikace firmy cs
dc.title.alternative Market segmentation and optimization of a company´s marketing communication en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-17
dc.date.committed 2011-05-06
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 20768
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451830
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
dc.subject.verbis segmentace trhu cs
dc.subject.verbis communication in marketing en
dc.subject.verbis market segmentation en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:05:40 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account