Export vozů Škoda vyrobených v Indii do Austrálie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jáč, Ivan
dc.contributor.author Takáčová, Eva
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10893
dc.description katedra: KPE; rozsah: 86 s. cs
dc.description.abstract This thesis deals with export of disassembled vehicles produced in Škoda Auto Mladá Boleslav for external assembly works in India and subsequently whole cars for Australia. The first part of the thesis is focused on the character of the Australian and Indian markets, primarily on basic and economic information. The following parts of the thesis are focused on barriers of international trade and on the terms investment and investing. The conclusion of the thesis evaluates four variations of car export from Mladá Boleslav to Australian market in various levels of disassembly, where the most optimal one is the export of disassembled vehicles CKD form Mladá Boleslav to India and then as a whole car FBU with Indian specification from India to Australia. In context with assembly of disassembled vehicles with Australian specifications in this thesis we can see the investment which associated with reconstruction of assembly line at India. The contribution of this thesis is in demonstrating the possibilities of export of disassembled vehicles to Australia with assembly in India. en
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o exportu rozložených vozů ze Škoda Auto Mladá Boleslav do externího montážního závodu v Indii a následně hotových vozů do Austrálie. V první části je zaměřena na charakteristiku trhu Austrálie a Indie, především na základní a ekonomické informace. V dalších částech je zaměřena na bariéry mezinárodního obchodu a na pojmy investice a investování. V závěrečné části jsou pro Australský trh vyhodnoceny čtyři varianty dodávek vozů z Mladé Boleslavi a to v různých stupních rozloženosti, kde jako nejvýhodnější je varianta dodávek rozložených vozů CKD z Mladé Boleslavi do Indie a následně jako hotový vůz FBU s indickou specifikací z Indie do Austrálie. V souvislosti s montáží rozložených vozů s australskou specifikací jsou v diplomové práci znázorněny investice související s přestavbou výrobní montážní linky v Indii. Přínos diplomové práce spočívá v znázornění možnosti dodávek rozložených vozů do Austrálie s montáží v Indii. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject Australia en
dc.subject India en
dc.subject investment en
dc.subject calculation en
dc.subject disassembled vehicles en
dc.subject Austrálie cs
dc.subject Indie cs
dc.subject investice cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject rozložený vůz cs
dc.title Export vozů Škoda vyrobených v Indii do Austrálie cs
dc.title.alternative Export of Skoda cars produced in India for Australia en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-16
dc.date.committed 2011-05-06
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 20500
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451816
dc.subject.verbis mezinárodní obchod cs
dc.subject.verbis vývoz cs
dc.subject.verbis international trade en
dc.subject.verbis exports en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:57 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account