Daňová evidence versus účetnictví v podnikání FO

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmídová, Jana
dc.contributor.author Fišerová, Jana
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10436
dc.description katedra: KFÚ; rozsah: 80 s., 10 s. příloh cs
dc.description.abstract The subject of this diploma work are two systems of keeping records of business transactions: income and expenditures in the tax evidence system and revenues and costs in the accounting. The work compares the two systems and the way they lead to assessment of the outcome of the business unit. In the theoretical part, the basic principles of both systems are tackled as well as the difference between them. Firstly, legal norms regulating both methods of recording business transactions are discussed. Secondly, the transition from one system to another and steps which such a transition is accompanied with are examined. In the practical part, an example is given that illustrates the difference between the tax evidence system and the accounting on the same set of business transactions in a calendar year and how this difference affects the business outcome. Further, the example suggests how a transition from the tax evidence system to the accounting should be carried out and what tax consequences it can have. en
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá sledováním příjmů a výdajů v daňové evidenci na sledování nákladů a výnosů v účetnictví. Jejich vzájemné porovnání a zjištění hospodářského výsledku. V teoretické části jsou rozebrány základní principy obou metod a jejich odlišnosti. Je zde stanoven obecný způsob účtování vycházející ze zákonných norem. Dále je teorie navázána na přechodový můstek mezi daňovou evidencí a účetnictvím a popsány jednotlivé kroky přechodu z daňové evidence na účetnictví. Praktická část obsahuje příklad na porovnání daňové evidence a účetnictví při stejných účetních operacích v kalendářním roce a odlišný dopad na hospodářský výsledek. Pro daňovou evidenci je zde doporučen převodový můstek na přechod na účetnictví a výpočet daňového dopadu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject tax evidence system en
dc.subject cost en
dc.subject income en
dc.subject expenditure en
dc.subject revenue en
dc.subject accounting en
dc.subject daňová evidence cs
dc.subject náklad cs
dc.subject příjem cs
dc.subject výdaj cs
dc.subject výnos cs
dc.subject účetnictví cs
dc.title Daňová evidence versus účetnictví v podnikání FO cs
dc.title.alternative Tax evidence system versus accounting in the enterprise of individuals en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-02-02
dc.date.committed 2011-01-05
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 18398
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451397
dc.subject.verbis daňová evidence cs
dc.subject.verbis účetnictví cs
dc.subject.verbis tax accounting en
dc.subject.verbis accounting en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:58:19 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account