Systém volnočasových aktivit v dětských domovech v ČR

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Píša, Vladimír
dc.contributor.author Brádlová, Lucie
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10305
dc.description katedra: KPP; cs
dc.description.abstract The bachelor's thesis analyses a system for monitoring children's leisure time activities in orphanages in the czech republic. Two orphanages were chosen, that passed content and function analysis of their leisure activity offers. The theoretical part explains basic concepts and applicable laws relating to the subject. The practical part is based on research and gives suggestions for improving leisure activities in the surveyed orphanages. en
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje systém volnočasových aktivit dětí umístěných v dětských domovech v České republice. Byly vybrány dva dětské domovy, které prošly rozborem obsahu a funkcí jejich nabízených zájmových činností. Teoretická část rozebírá základní pojmy a platné legislativy vztahující se k tématu práce. Praktická část je založena na výzkumu a návrhů zlepšení zájmových činností u zkoumaných dětských domovů. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject orphanage en
dc.subject leisure activities en
dc.subject hobby gross en
dc.subject family group en
dc.subject tutor en
dc.subject free time en
dc.subject dětský domov cs
dc.subject zájmové činnosti cs
dc.subject zájmové kroužky cs
dc.subject rodinná skupina cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject volný čas cs
dc.title Systém volnočasových aktivit v dětských domovech v ČR cs
dc.title.alternative The system of the free-time activities in the Czech children's homes en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-01-17
dc.date.committed 2010-12-09
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP cs
local.identifier.stag 17730
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451519
dc.subject.verbis leisure en
dc.subject.verbis children's homes en
dc.subject.verbis leisure education en
dc.subject.verbis pedagogika volného času cs
dc.subject.verbis volný čas cs
dc.subject.verbis dětské domovy cs
local.verbis.aktualizace 2019-22-05 05:22:18 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Vychovatelství/Pedagogika volného času cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account