Nasycení, automatická kresba

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zippe, Stanislav
dc.contributor.author Kysela, Jan
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-29
dc.date.available 2015-06-29
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2011-02-24 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10065
dc.description katedra: KVU; přílohy: 1 CD; rozsah: 20 s. (16 998 znaků) cs
dc.description.abstract The subject of my thesis is a set of abstract, auto-generated drawings, which represents the top of my six months work on the field of generated art. My paintings embody one of the elementary positions of generated art, when there are constructed complex structures and compositions by using basic shapes, in my case the lines. Since I see this drawings as a visualization of fill factor, I call these drawings Saturation. en
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce je soubor abstraktních, automaticky generovaných kreseb, které reprezentují vrchol mé půlroční práce na poli generovaného umění. Mé obrazy ztělesňují jednu z elementárních poloh generovaného umění, čímž je takový postup práce, kdy jsou pomocí základních tvarů, v mém případě pomocí přímek, konstruovány komplexní struktury a kompozice. Jelikož obrazy vnímám jako vizualizaci stupně zaplnění plochy přímkami, nese soubor těchto obrazů název Nasycení. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject generative art en
dc.subject saturation en
dc.subject generate en
dc.subject automatic en
dc.subject linear en
dc.subject line en
dc.subject complex en
dc.subject structure en
dc.subject computer art en
dc.subject drawing en
dc.subject virtual en
dc.subject digital en
dc.subject generované umění cs
dc.subject nasycení cs
dc.subject generovat cs
dc.subject automaticky cs
dc.subject lineární cs
dc.subject linie cs
dc.subject přímky cs
dc.subject komplexní cs
dc.subject struktura cs
dc.subject počítačévé umění cs
dc.subject kresba cs
dc.subject virtuální cs
dc.subject digitální cs
dc.title Nasycení, automatická kresba cs
dc.title.alternative Saturation en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-06-20
dc.date.committed 2011-05-27 cs
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department KVU cs
local.identifier.stag 21787
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452177
dc.subject.verbis vizuální komunikace cs
dc.subject.verbis výtvarné umění cs
dc.subject.verbis počítačová grafika cs
dc.subject.verbis art en
dc.subject.verbis computer graphics en
dc.subject.verbis visual communication en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:59 cs
local.verbis.studijniprogram KVU Výtvarná umění/Vizuální komunikace cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account