prohlížení Vysokoškolské práce dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení Vysokoškolské práce dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Rejhonová, Marta (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce s názvem Abigail Horáková (1871-1926), výjimečná žena své doby představuje polozapomenutou turnovskou herečku, recitátorku a spisovatelku Abigail Horákovou, vl. jm. Hedviku Černovickou. První část práce se ...
 • Bělochová, Pavla (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou absolventů na trhu práce. Jejím cílem je analyzovat problematiku absolventů na trhu práce. Zjistit a popsat postavení a uplatnění absolventů na trhu práce v okrese Jablonec nad ...
 • Plavcová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  In this thesis ?Financial Absorption of Structural Fund of European Union in Czech Regional Disparity Context? should be proved hypothesis that money from European structural funds are spend purposefully in order to gradually ...
 • Prouzová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This thesis deals with the absorption of support for innovative projects implemented by means of the Operational Programme Industry and Business in the Czech Republic. At first the project provides information of the policy ...
 • Šugárová, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Tato diplomová práce se zabývá absorpcí podpory z OPPP - Reality v hospodářsky slabé oblasti. Cílem této práce je zjistit zda byly prostředky z OPPP efektivně využity a zda měly přínos pro hospodářsky slabou oblast. Nejprve ...
 • Vlk, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
 • Novotná, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The topic of my dissertation work is {\clqq}The adaptability of the Czech economy after entering the Eurozone``, which is being analysed from the nominal convergency point of view. Obligation to join the Eurozone has occured ...
 • Le Tien, Quan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se zabývá podmínkami a možností provozu zážehových motorů na alkoholová paliva a jejich směsi, konkrétně na E85. Část práce je také věnována úpravě původně zážehového motoru, který umožnuje provoz na směsná paliva ...
 • Přeučilová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  V teoretické části bakalářské práce se autorka věnuje nejprve vývoji dítěte od narození do předškolního období. Dále se věnuje samotnému pojmu adaptace, jeho vymezení, přibližuje stádia adaptačního procesu. Neopomíná ani ...
 • Šafaříková, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace dětí v předškolním věku na vstup do mateřské školy. Jejím cílem je zmapovat, jak probíhá proces adaptace dětí intaktních a dětí se znevýhodněním do mateřské ...
 • Kobr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce srovnává čtyři dramatizace vzniklé na půdě Naivního divadla v Liberci s jejich epickými předlohami. Stručně shrnuje historii Naivního divadla a nastiňuje různé přístupy k tvorbě dramatizací. V hlavní části ...
 • Šafránková, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce je zaměřena na faktory, které pozitivně ovlivňují adaptaci seniorů při příchodu do pobytové sociální služby domov pro seniory. Faktory jsou zjišťovány z pohledu seniorů umístěných v jednotlivých domovech pro seniory ...
 • Gajdošová, Kamila (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce je zaměřená na problematiku adaptace seniorů v pobytovém zařízení, konkrétně v Domově pro seniory ?Srdce v dlaních'' ? sociální služby Jiříkov, ve Filipově. Práce je rozdělená do dvou částí. V teoretické části se ...
 • Hampl, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce shrnuje na základě teoretických poznatků získaných z odborné literatury zážitkové pedagogiky teoretická východiska pro realizaci adaptačního kurzu. Popisuje aktuální stav pořádání adaptačních kurzů na ...
 • Opavová, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Summary The diploma thesis deals with designing of the adaptation course for the first year students attending for J. Jungmann grammar school in Litoměřice. The design originates from the recommendations obtained from ...
 • Lišková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce zpracovává problematiku adaptačního procesu sester. Teoretická část se zabývá adaptačním procesem jako celkem. Zaměřuje se na jeho cíl, průběh a faktory ovlivňující výsledek procesu adaptace. Výzkumná část ...
 • Housková, Alisa (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce porovnává výsledky aplikace algoritmů fastICA a efICA na poškozený nebo zarušený EKG signál. Je uvažováno rušení harmonickým signálem, bílým šumem a výpadek signálu. Součástí práce jsou skripty z programu MATLAB.
 • Housková, Alisa (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce porovnává výsledky aplikace algoritmů fastICA a efICA na poškozený nebo zarušený EKG signál. Je uvažováno rušení harmonickým signálem, bílým šumem a výpadek signálu. Součástí práce jsou skripty z programu MATLAB.
 • Mikan, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The bachelor degree thesis is focused on thorough analysis of present state of compliant grippers. Based on the research thesis comes up with a concept solution of the gripping units which are able to adapt its shape and ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet