prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Rejhonová, Marta (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce s názvem Abigail Horáková (1871-1926), výjimečná žena své doby představuje polozapomenutou turnovskou herečku, recitátorku a spisovatelku Abigail Horákovou, vl. jm. Hedviku Černovickou. První část práce se ...
 • Reiners, Priscilla; Kyosev, Yordan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Měření tepelné vodivosti textilních struktur pro oblečení je stále velkou výzvou. Důvodem je, že tyto hodnoty jsou na hranici spodního rozsahu stávajícího vybavení současných zkušebních zařízení, nebo i nižší. Na druhé ...
 • Bělochová, Pavla (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou absolventů na trhu práce. Jejím cílem je analyzovat problematiku absolventů na trhu práce. Zjistit a popsat postavení a uplatnění absolventů na trhu práce v okrese Jablonec nad ...
 • Plavcová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  In this thesis ?Financial Absorption of Structural Fund of European Union in Czech Regional Disparity Context? should be proved hypothesis that money from European structural funds are spend purposefully in order to gradually ...
 • Prouzová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This thesis deals with the absorption of support for innovative projects implemented by means of the Operational Programme Industry and Business in the Czech Republic. At first the project provides information of the policy ...
 • Šugárová, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Tato diplomová práce se zabývá absorpcí podpory z OPPP - Reality v hospodářsky slabé oblasti. Cílem této práce je zjistit zda byly prostředky z OPPP efektivně využity a zda měly přínos pro hospodářsky slabou oblast. Nejprve ...
 • Vlk, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
 • Linderová, Ivica; Janeček, Petr (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-12-20)
  Tourism is a sector of remarkable economic importance. Nowadays, new ways to develop tourism are being discovered. One of them is accessibility and social policy aspects. The aim of the paper is to map the possibilities ...
 • Botrić, Valerija; Božić, Ljiljana (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-03-15)
  The post-transition EU member countries generally have to catch up with EU most developed economies in many aspects. Access to finance problems in these countries are potentially harmful to development of entrepreneurship, ...
 • Petrů, Michal; Novák, Ondřej; Srb, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Účinná vibroizolace konstrukce automobilové sedačky je po řadu let nedořešený konstrukční problém, který ovlivňuje pocit bezpečnosti a kvality sezení. Tento problém je v současné době výrazně ztížen požadavky na aplikaci ...
 • Novotná, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The topic of my dissertation work is {\clqq}The adaptability of the Czech economy after entering the Eurozone``, which is being analysed from the nominal convergency point of view. Obligation to join the Eurozone has occured ...
 • Le Tien, Quan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se zabývá podmínkami a možností provozu zážehových motorů na alkoholová paliva a jejich směsi, konkrétně na E85. Část práce je také věnována úpravě původně zážehového motoru, který umožnuje provoz na směsná paliva ...
 • Přeučilová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  V teoretické části bakalářské práce se autorka věnuje nejprve vývoji dítěte od narození do předškolního období. Dále se věnuje samotnému pojmu adaptace, jeho vymezení, přibližuje stádia adaptačního procesu. Neopomíná ani ...
 • Šafaříková, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou adaptace dětí v předškolním věku na vstup do mateřské školy. Jejím cílem je zmapovat, jak probíhá proces adaptace dětí intaktních a dětí se znevýhodněním do mateřské ...
 • Hončová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá adaptací a adaptačními problémy u dětí, které nově nastupují do mateřské školy. Teoretická část vymezuje základní pojmy jako kurikulární dokumenty a adaptace u nově příchozích dětí. Praktická ...
 • Kobr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce srovnává čtyři dramatizace vzniklé na půdě Naivního divadla v Liberci s jejich epickými předlohami. Stručně shrnuje historii Naivního divadla a nastiňuje různé přístupy k tvorbě dramatizací. V hlavní části ...
 • Šafránková, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce je zaměřena na faktory, které pozitivně ovlivňují adaptaci seniorů při příchodu do pobytové sociální služby domov pro seniory. Faktory jsou zjišťovány z pohledu seniorů umístěných v jednotlivých domovech pro seniory ...
 • Gajdošová, Kamila (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce je zaměřená na problematiku adaptace seniorů v pobytovém zařízení, konkrétně v Domově pro seniory ?Srdce v dlaních'' ? sociální služby Jiříkov, ve Filipově. Práce je rozdělená do dvou částí. V teoretické části se ...
 • Hampl, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce shrnuje na základě teoretických poznatků získaných z odborné literatury zážitkové pedagogiky teoretická východiska pro realizaci adaptačního kurzu. Popisuje aktuální stav pořádání adaptačních kurzů na ...