Browsing by Subject "wages"

DSpace Repository

Browsing by Subject "wages"

Sort by: Order: Results:

 • Čičkánová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The aim of this thesis is to analyse the costing system in Unipress spol. s r. o. The company Unipress is focused on printing industry and belongs to the biggest printing houses in the north Czech Republic. The process of ...
 • Richtáriková, Eva
  Cílem této bakalářské práce je identifikovat hlavní příčiny a odhalit důvody, které vedou k odlišnému významu a postavení terciárního sektoru v ekonomice České republiky, ve srovnání s Francií. Práce vychází z předpokladu, ...
 • Řehořová Pavla; Jokl Jinřich (Slezská univerzita v OpavěKarviná, 2010)
 • Hronová, Daniela (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku kalkulací nákladů a cenové tvorby podniku. První část práce tvoří teoretický základ této problematiky, ve kterém jsou zahrnuta témata týkající se charakteristiky a vývoje subsystémů ...
 • Urbánek Václav (Oeconomica - nakladatelství VŠEPraha, 2014)
 • Müller, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This graduation theses is about progress of labour market, role of personal placement service on this market and developments, which in present, but also in future will be proceed. The work is divided into theoretical and ...
 • Strnad, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The diploma thesis is focused on an actual topic of equal opportunities for women and men in companies in Czech region. It is based on statistical data provided above all by Czech Statistical Office. Theoretical part of ...
 • Gumanová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce charakterizuje mzdy, jejich složky, výpočet mzdy. Vysvětluje pojmy dovolená na zotavenou, průměrný výdělek. Dále se práce zabývá popisem zdravotního a sociálního pojištění, povinnosti zaměstnavatelů v těchto okruzích, ...
 • Smola, Roman
  Tématem této diplomové práce je Vliv nedostatku pracovníků na ekonomický subjekt působící v automobilovém průmyslu. Určeným subjektem je firma DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (dále jen DMCZ) se sídlem v Liberci. Cílem ...
 • Balounová, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This diploma thesis deals with the development of inflation in the Czech Republic since 1997 until 2010. This thesis also shows how the inflation affects the people?s standard of living and how affects the companies managing. ...
 • Kašpar, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Předmětem diplomové práce je rozbor mezd výše zmíněného průmyslu s průmyslem sklářským v období 2010-2015. Teoretická část práce se zabývá popisem trhu práce, podnikové personalistiky, odměňováním pracovníků, jejich ...
 • Hvizdová, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Diplomová práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců. První část se opírá o teoretická východiska mzdových systemů a základní principy fungování trhu práce. V další části práce je zaznamenán vývoj průmyslové ...