Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Šimková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  L-moments are analogy to the conventional moments and they are based on the linear combinations of order statistics. As it is in the theory of the conventional moments we consider theoretic L-moments and sample L-moments. ...
 • Vohlídalová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté ...
 • Vykoukalová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  AnotationTopic: The comparison of One Hundred Years of Solitude and The House of the SpiritsOne Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Márquez and The House of Spirits by Isabel Allende are family sagas that have many ...
 • Smetana, Lukáš
  Bakalářská práce s názvem Porovnání Lazarilla z Tormesu s Životem rošťáka se zabývá těmito dvěma literárnímy díly, která se řadí do žánru tzv. pikareskního románu. Cílem práce je porovnat tyto dvě významné španělské novely ...
 • Vostrovská, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Este trabajo, titulado ''La enseňanza del inglés en Espaňa'', se ocupa del tema actual en Espaňa, de la enseňanza de la lengua inglesa en Espaňa. El descontento creciente con la enseňanza del inglés por toda la Espaňa y ...
 • Bernáthová, Dominika (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The tesis focuses on the activity of two terrorist organizations, which pursue independence of the Basque territories by various means. Namely, the armedgroup ETA and the youth organization Segi. We examine their roles in ...
 • Funtíková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Hlavním cílem této práce je poskytnout informace týkající se sociolingvistické situace v Portoriku v kontextu kontaktů jazyků angličtiny a španělštiny. První část práce se zaměřuje zejména na teoretické aspekty související ...
 • Vrabcová, Šárka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování správného a výstižného překladu z vybraného neliterárního textu. Práce bude podložena teoretickými znalostmi překladu. Text bude komentován a analyzován. Součástí projektu ...
 • Mrázková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je laboratorní diagnostika aerobních schopností a s ní spojené porovnání přímých a nepřímých metod stanovení maximální spotřeby kyslíku. V teoretické části práce nalezneme přehled testových protokolů ...
 • Kotláriková, Jaroslava
  Předkládaná diplomová práce se zabývá především světlo-propustnými vlastnostmi dekoračních záclonovin. Cílem je navrhnout vhodný metodický postup měření, který umožní realizovat laboratorní hodnocení intenzity světla ...
 • Tyralík, Jindřich (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This work are occupy by instalation and verification fuel flow meter PLU 401/108 in conditions motors laboratory vehicles and motors department on FS TU in Liberec.
 • Štěpánek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The diploma thesis deals with proposal and realization of a laboratory model of control of a DC generator. A synchronous motor drives a shunt-wound dynamo, which has constant actuating. The aim of the control is to keep ...
 • Žižka, Ladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Diploma thesis is intented on laboratory robotized workplace creation. There is analyzed baseline documentation and documentation of equipment which is available for workplace creating and there are summarized the basic ...
 • Kratochvíl, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je najít a aplikovat vhodné metody laboratorního testování na běhacím koberci do sportovního tréninku. V práci shromáždíme velké množství laboratorních testů, které rozdělíme tak, abychom je mohli ...
 • Jonášek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This thesis proposes the design and creation of a desktop application for continuous control of the heating process for hot service water. The application is supposed to serve as a teaching aid for the laboratory measurement ...
 • Nosek, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
 • Kulhavý, Petr; Kaniová, Eva; Fliegel, Vítězslav; Vik, Michal (Technical University of Liberec, Dept. of Design of Machine Elements and Mechanisms, Studentská 2, Liberec 1, Czech Republic; Technical University of Liberec, Dept. of Material Engineering, Studentská 2, Liberec 1, Czech RepublicEDP SciencesenMATEC Web Conf., 2017-02-15)
  For individual components as well as for the final products is need to determine their resistance and other mechanical properties, which can be changing due to the various conditions and simultaneously we try to get still ...
 • Hotař, Vlastimil; Matúšek, Ondřej; Svoboda, Jan (Technical University of Liberec, Department of Glass Producing Machines and Robotics, Studentská 2, Liberec 1, Czech RepublicEDP SciencesenMATEC Web Conf., 2017-02-15)
  Glass is reflective in large angles of incidence. The using this property for detections of shapes is the basic goal of the research. The detection of 2D shapes from flat glass is a relatively simply example that has been ...
 • Pelantová, Věra; Kretschmerová, Lenka (Trans Tech Publications LtdTechnical University of Liberec, 2016)
  Manufacturing organisations deal with the measurement of various kinds and other types of laboratory tasks often during their production. However, employees should have learned already the laboratory preparation from ...
 • Diviš, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This bachelor thesis describes the current situation of the gas engine laboratory at Department of Transport Machines at Technical University of Liberec. It compares the level of endowment of the laboratory with chosen ...