prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Partlová, Dominika (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývá disidentskou činností Václava Havla. Cílem práce byla snaha zmapovat a popsat disidentské aktivity této významné osobnosti v průběhu padesátých, šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. V ...
 • Musilová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce pojednává o životě a díle Václava Horyny, regionálního spisovatele východočeského kraje. Jejím cílem je uspořádat Horynovu biografii a bibliografii. Pozornost se upírá na charakteristické rysy Horynovy ...
 • Matějíčková, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zaměřuje na život Václava Klause. Zabývá se jeho politickou kariérou od roku 1989 až do roku 2011. Hlavní pozornost bude věnována jeho názorům na politické dění v Československé federaci a následně v ...
 • Zimmerová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce pojednává o životě a díle Václava Řezníčka, historika, prozaika, žurnalisty a knihovníka. Přestože je tento rodák z České Skalice dnes téměř neznámý, svého času byl výraznou postavou české literatury. ...
 • Kašpárková, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce pojednává o problematice vad a poruch řeči objevujících se na 1. stupni základních škol. Cílem bylo analyzovat dostupnou literaturu a na základě výsledků průzkumu navrhnout možnosti nápravy pro osoby působící ...
 • Knittel, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se věnuje vadám odlitků ze slitin hliníku. V teoretické části jsou popsány vlastnosti hliníku a jeho slitin používaných ve slévárenství, metalurgické úpravy těchto slitin a metody jejich odlévání. Hlavní ...
 • Ženatová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Bakalářská práce pojednává o vadách oděvů pro horní část těla a také o možnostech odstranění těchto vad, které mohou být způsobeny špatným střihem, nesprávnou technologií, odchylkou postavy nebo kombinací ...
 • Jaklová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato práce se zabývá vadami a poruchami řeči v mluveném projevu dětí mladšího školního věku. V úvodu se zabýváme řečí a k té náleží dýchací ústrojí, hlasové ústrojí a artikulační ústrojí. Dále je zde kapitola zaměřená na ...
 • Klenovičová, Iva (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Bachelor work conserned with parlance defect problems pre-school children. Objective of the bachelor work is analyse most frequent parlance defect problems pre-school children from towns and villages, diagnose level of ...
 • Hrubá, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2005)
 • Peluňková, Vendula (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Bakalářská práce se zabývala problematikou vad řeči u dětí mladšího školního věku. Jejím cílem bylo zjištění výskytu vad řeči u dětí z města a dětí z vesnice, a jejich porovnání. Práce byla zaměřena také na výskyt specifických ...
 • Hach, Dominik (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se jako celek zabývá válkou v Bosně a Hercegovině probíhající v letech 19921995, která byla velmi specifická, jelikož se jednalo o občanskou válku v rámci jednoho státu avšak s mezinárodním rozměrem. ...
 • Deaconu, Adela; Crisan, Sorana; Buiga, Anuta (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Our study argues in favor of the reliability of fair value estimates for correct decision making by the stakeholders of the financial reporting market. The analysis is singularized to emergent contexts, as the Romanian ...
 • Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The article deals with value creation measurement issue in public Higher Education Institutions (HEIs) and discuss the linkage between selected Key Performance Indicators (KPIs) and new multi-criteria Factor Relationship ...
 • Jindrová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývá českými svátky a tradicemi pojícími se k období adventu a Vánoc. Zaměřuje se na význam těchto tradic a popisuje jejich původní a současnou podobu. Zachycuje to, co je pro jednotlivé svátky typické, ...
 • Hanzlová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování povrchu a měření průměru ve vláknech vytvářených ampulovitými žlázami pavouků. Tyto vlastnosti byly zjišťovány z fotografií pořízených rastrovacím elektronovým mikroskopem SEM JEOL ...
 • Louda, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The goal of my diploma thesis is to analyze tenacity variability, elongation variability and mass irregularity of multiple plied yarns depending on number of twisted yarn and on the level of twist. A set of carded 100 % ...
 • Borlová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bachelor thesis deals with variability. Jewel is solved both surface and space. Paper is used like the main and only material, exactly for its ability and resistance to bends and folds. I use simple geometric shapes that ...
 • Lamr, Marián (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku aliasingu při digitalizaci signálu a z toho vyplývající nutností použití antialiasingových filtrů před vstupem do vzorkovacích obvodů. Jsou zde probrány různé metody a ...
 • Ditrichová, Eliška (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Cílem této bakalářská práce bylo vytvoření dámské variabilní tašky. Koncept variabilních tašek a oděvních doplňků celkově je v dnešní uspěchané době, kdy se vše rychle mění, velmi aktuální. Celá práce je inspirována ...