prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Peterová, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Petrák, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce je zaměřena na táborové programy Střediska volného času Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace. Cílem této práce bylo zanalyzovat vybrané táborové programy a vytvořit ...
 • Bendová, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Ve své bakalářské práci jsem se zabývala sestavením táborového programu zaměřeného na rozvoj osobnosti dítěte, a to ve věku 6 - 10 let. Hlavní částí práce je vysvětlení teoretických východisek, jakými jsou hra, typologie ...
 • Kultová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na fenomén tabu a jeho funkci v kultuře a společnosti. Definuje pojem tabu a pojmy s ním spojené. Prostřednictvím několika různých teorií poukazuje na odlišné způsoby interpretace tabu a ...
 • Kratochvílová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Práce se zabývá základním rozborem pletenin s obsahem čedičových vláken a popisem jejich struktury. Určuje typ pleteniny, materiálové složení, hustotu provázání, rozteč řádků a sloupků, spletení, stupeň spletení, délku ...
 • Zubair, Muhammad (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
 • Pokorná, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Cílem bakalářské práce bylo porovnat tahové vlastnosti textilních výrobků pro padákové létání a poukázat na možné rozdíly. Na materiály určené k výrobě padáků, jsou obecně kladeny vysoké požadavky, protože svými vlastnostmi ...
 • Bezdíčková, Zuzana; Denksteinová, Markéta (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014)
  Autorky prezentace poskytnou ucelený vhled do kurzu: „Presenting in English“, šitého na míru akademickým zaměstnancům Univerzity Pardubice. Zmapují výsledky dotazníku potřeb, který kurzu předcházel, použité nástroje ...
 • Hendrych, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
 • Chytilová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
 • Burešová, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Diplomová práce se zabývá tématem Jizerskohorských pomníčků a křížků. Cílem práce je sjednocení posbíraných informací (příběhů, pověstí, fotografií) a navržení zcela nového systému propojení
 • Drtinová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This diploma work is focused on the description of advertising campaign realized in autumn 2010. It was prepared with collaboration with the Czech biggest exporter in the automotive industry ŠKODA AUTO a. s. The theme of ...
 • Zimmelová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením komfortu soudcovských talárů. Jedním z cílů této práce bylo vytipování vlastností textilních materiálů používaných k výrobě soudcovských talárů, které nejvíce ovlivňují komfort ...
 • Kadeřábek, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Tato práce má sloužit jako sborník a zdroj informací, týkajících se oděvů vysokoškolských hodnostářů v ČR. Hlavním důvodem uskutečnění této práce je absence podobného souhrnu v ČR a zdroj informací pro případnou inspiraci ...
 • Hovorková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Tato práce se zabývá seskupením informací o slavnostních oděvech vysokoškolských hodnostářů na vysokých školách ve světě. Má být materiálem, který bude dle potřeby sloužit jako inspirace a snad i předloha pro uskutečnění ...
 • Maršíková, Kateřina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Příspěvek analyzuje přístupy k řízení talentů v podnikovém prostředí. Seznamuje se základními principy a poukazuje na význam této strategie v rámci konceptu řízení lidských zdrojů, který v dnešní složité ekonomické době ...
 • Tonarová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The main goal of diploma thesis Talent Examinations for the Sport Classes and School Classification at Primary School in Jilemnice was to suggest new talent examinations. For accomplishment of the goal, there was done the ...
 • Plesková, Klára (Technická univerzita v Liberci, 2006)
 • Merzová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat tanec jako jednu z forem trávení volného času a zjistit subjektivní hodnocení významu tance v životě tanečníků, kteří se zabývají profesí učitele tance. Teoretická část se ...
 • Brázdová, Gabriela (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit taneční program v rámci prevence patologických jevů - ''TANEC JE NEJLEPŠÍ droga''. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V teoretické části jsou ...