prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Matyska, František (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  V první části této bakalářské práce je vytvořen přehled A/D a D/A převodníků, který je řazen podle způsobu komunikace převodníku s okolím. Tento seznam obsahuje pouze některé převodníky, které zastupují celou skupinu s ...
 • Skorocká, Eliška (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce popisuje a dokumentuje vznik, vývoj a konečné provedení návrhu a vlastní realizaci souboru kovových prstenů. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit výjimečnou, hravou a neobyčejnou sadu prstenů v kombinaci ...
 • Šimo, Nikolas (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Tato práce je věnovaná studiu šachu. Snaží se přiblížit funkce šachových figur, jejich vzhled, z čeho se taky odráží praktická část. Na základě těchto studií je vytvořená kolekce osmi oděvů, složená ze čtyř dámských a čtyř ...
 • Opálková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tématem této bakalářské práce je vytvoření kolekce oděvů na téma šachová partie. Černá a bílá charakterizují dvě protilehlé strany, jejichž kontrast v šachovnici vytváří kompaktní celek. Proto se šachovnice stala hlavním ...
 • Rubaninská, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Pánske sako sa považuje za vrchol krajčírskeho umenia. Už celé storočie, od času čo ho poznáme po jeho dlhej evolúcii v dnešnej podobe, sa jeho zovňajšok nemení. Pánske sako sa vyvíjalo viac ako 400 rokov, čiže krajčíri ...
 • Lukáš, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Fojtka je malá udolní vesnice v Jizarských horách. Na jižním svahu je pastvina, lemovaná lesem. Cílem je navrhnout a realizovat objekt stodoly, salaše, který bude aktivní součástí pastviny a fojtecké krajiny.
 • Svobodová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce pojednává o ministerském předsedovi Portugalska Antóniovi de Oliveiru Salazarovi a jeho politice Nový stát (port. Estado Novo). V úvodu práce jsou objasněny vybrané koncepty demokratických a ...
 • Mikšaníková, Anna (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Předkládaná práce představuje základní prvky šamanismu a jeho odlišné podoby. Podává stručný přehled a popis aspektů spojených se šamanismem a jejich diferenciaci v různých částech světa. Představuje i další směry často ...
 • Bokros, Ján (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce popisuje, testování a způsob analýzy samočisticího efektu vzorků s obsahem nanočástic TiO2 s fotokatalytickým účinkem. Sledován je vliv koncentrace TiO2obsažených na vzorcích a vliv teploty a vlhkosti na samočisticí ...
 • Neznámý autor (Technická univerzita v LiberciTUL, 2013-10-21)
 • Šimon, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou samořídicího auta na autodráhu. Základem auta je procesor. Model auta obsahuje optické senzory, senzor zrychlení, měření napětí a otáček. Při realizaci jsou použity tyto programy CodeWarrior, ...
 • Vít, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Tato bakalářská práce se zabývá zapojením hardware a návrhem řídicího programu pro autonomně řízené autíčko na autodráhu. Popisuje funkci jednotlivých komponent řídicího obvodu, jehož základním prvkem je mikrokontrolér ...
 • Špánek, Roman (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Mikešová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Karcinom prsu má v České republice stoupající incidenci. Po kožních nádorech je nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. Incidenci onemocnění, která je v tomto případě vysoká, můžeme snížit zvýšením informovanosti široké ...
 • Saint-Grégoire, Pierre; Janovec, Václav; Kopský, Vojtěch (Taylor & Francis Ltd, 1997)
 • Kuráň, Pavel; Čmelík, Jiří; Pilařová, Vera; Krejčová, Michaela; Janoš, Pavel; Kuráň, Pavel; Čmelík, Jiří; Pilařová, Vera; Krejčová, Michaela; Janoš, Pavel (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2013)
  Reliable analysis of anions in mine waters with high iron and sulfate contents is important for their characterization. However, both traditional and LC methods failed in direct anion analysis. The article describes two ...
 • Doubková, Dita (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Sklo. Materiál, který je již od střední školy nedílnou součástí mého studia, mě naprosto pohltil a okouzlil. Mým cílem bylo vytvořit design, který bude vzbuzovat mužskou pozornost. Artefakt se kterým se běžně setkáváme, ...
 • Hodaňová, Lea (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zaměřuje na psychosociální potřeby klienta, který je hospitalizovaný na lůžkovém oddělení. V teoretické části jsme se zabývali psychosociálními potřebami po teoretické stránce. Praktická část se skládá ...
 • Pavlíková, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými typy ženských postav. Je zaměřena především na to, jak podtrhnout přednosti a skrýt nedostatky tak, aby se ženy cítily dobře a zvedlo se jim sebevědomí. Určuje správný a jednoduchý ...
 • Honzejková, Žaneta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá historií sběratelství a potažmo sběrateli lidových písní v Podještědí. Jmenovitě se jedná o Václava Havla, Pavla Krejčího, Josefa Štefana Kubína a manžele Marii a Jaromíra Stejskalovi. Teoretická ...