prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Kovářová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce je zaměřena na pacienty s nádorovým onemocněním hrtanu a problematiku péče o tracheotomii. Teoretická část práce se zabývá diagnostikou a možnostmi léčby nádorového onemocnění hrtanu. Dále se věnuje ...
 • Kryspínová, Simona (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Methicillin rezistentní Staphylococcus aureus (dále jen MRSA) je mutace stafylokoka odolná vůči různým antibiotikům. Patří mezi časté nozokomiální patogeny. Přenos této bakterie je nejčastější prostřednictvím kontaminovaných ...
 • Kyselová, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá pádem komunistického režimu v Liberci z pohledu spontánních pramenů. Jádro práce tvoří zeditované a zanalyzované prameny spontánního charakteru. Jedná se o prameny libereckého původu i prameny ...
 • Motyčková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Adamčíková, Václava (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je zmapovat a zanalyzovat průběh listopadové revoluce roku 1989 v České Lípě. Dané téma popisuje mezinárodní politický vývoj a události v zemích východní a střední Evropy, které ovlivnily pád železné ...
 • Bočková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem této bakalářské práce je popsat pád komunistického režimu v Klášterci nad Ohří v roce 1989. Jádro práce je zaměřeno na průběh sametové revoluce a změny v politickém a veřejném životě, které následovaly bezprostředně ...
 • Pejchalová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je zmapovat a zanalyzovat průběh listopadové revoluce v roce 1989 v Lounech. Pozornost je též věnována vývoji tohoto města na konci osmdesátých let a v první fázi demokratické transformace do svobodných ...
 • Medlíková, Pavlína (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje definování pojmů pády a úrazy, stáří a stárnutí, dále rizikové faktory pro pády, příčiny pádů, následky pádů a prevence pádů. ...
 • Kolařík, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This bachelors work has occupied with drugs as one of the society expressive crime faktors. This work has discused about drugs problems in relation to criminal activity, that at absolute majority of cases this negativ ...
 • Kouba, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
 • Součková, Iva (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Bachelor thesis deals with perpetrators of domestic violence. The study is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to specialized terms from the perspective of various experts, brings ...
 • Staněk, Richard (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The aim of this dissertation is to describe problems of the most widespread criminal activity in Česká Lípa, of the burglary in car. Especially to detect the characteristic of burglars, their motive and the most frequent ...
 • Honéger, David (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The topic of the thesis was a treatise on the perpetrators of property crimes in the context of social exclusion, who have experience with the abuse of psycho-active substances, and the recurrence risk of social exclusion. ...
 • Havel, David (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Bachelor dissertation has been related to the guestions of the offence against property on Semily district in the period from the year 1996 up to the year 2006. It has been proceeded from the crimes and the criminals within ...
 • Mokošín, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The bachelor work was concentrated with the differentiation of trespassers who committed property crimes during 2008 in the province of the District headquarters of the police of the Czech Republic of that time. The ...
 • Frühbauer, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This bachelor thesis deals with the question of property crime offenders in the district of Liberec. The thesis is divided into three main parts. The first part deals with a theoretical criminological study of individual ...
 • Láska, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Bakalářská práce se zabývala problematikou majetkové trestné činnosti v rekreační oblasti Janova nad Nisou a Bedřichova v okrese Jablonec nad Nisou. Cílem uvedené práce bylo zjištění a posouzení změn týkající se druhu a ...
 • Prokop, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
 • Hendrych, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This bachelor thesis deals with the topic of violence, aggression and the occurrence of negative conduct in offenders who commit violent crimes while serving a prison sentence. In the theoretical part, by compiling and ...
 • Svoboda, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Bakalářská práce se zabývala a pojednávala o pachatelích trestného činu loupeže. Cílem byla analýza věkových skupin pachatelů objasněných loupeží v okrese Jablonec nad Nisou v období od roku 2003 do roku 2007. Dále pak ...