prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Linková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  The theme of my bachelor thesis is focused on packaging of ladies stockings as communication and information means. This work deals with the influence of package on buying habits of ladies stockings. There are target group ...
 • Obaly 
  Vlášková, Pavlína (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  The object is to find an answer to the question, what are the packaging design. The solution from the meaning of words through philosophy and social needs of man, the project provides a new possible solution how packaging ...
 • Barešová, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
 • Foffová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce zkoumá, jak pobyt dětí na letním táboře může ovlivnit jejich obavy z přírody. V první části vymezuje základní pojmy, které se vážou k tvorbě vztahu dětí k přírodě tj. environmentální výchovu a jedno z klíčových ...
 • S., N. (1989)
 • Komorousová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá významem občanské angažovanosti v oblasti životního prostředí, konkrétně v oblasti ochrany a péče o vodu, a výchovou k ní. Práce zkoumá, jak lze integrovat průřezové téma Environmentální výchova ...
 • Pilar, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce představuje jistý vhled do světa jednoho politického fenoménu, který je znám pod názvem občanská neposlušnost. V této práci jsou zmíněny tři hlavní postavy. První z ni je Henry D. Thoreau, americký spisovatel, ...
 • Jeníková, Ludmila (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Současná moderní doba obohacuje společnost o nové myšlenky a vynálezy, přesto v mnoha případech neustále čerpáme z minulosti. Abychom se mohli poučit z chyb našich předků, je třeba mít alespoň základní povědomí o proměnách ...
 • Šimůnková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Zvoleným tématem této diplomové práce je ''Obec Bělá pod Bezdězem a její význam v rámci rozvoje mikroregionu Podralsko''. Práce je rozdělena na literární a teoretický přehled a aplikaci teoretických poznatků na obec a ...
 • Podpěra, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This is a general analysis of the weekly snowboarding camp called Nitrosnowboard camp. The aim is to research and design innovations for the camp. Thefirst part is theoretical and explains everything about freestyle and ...
 • Čežíková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce popisuje vývoj obecné školy v Klášteře Hradišti nad Jizerou od 2. poloviny 19. století do konce první světové války, tedy roku 1918. Práce se zabývá nejprve vývojem školské soustavy od reforem Marie Terezie ...
 • Pokorná, Blanka (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Diplomová práce (dále DP) se zabývá historii školství v Dolním Hamru (od 1914 Velké Hamry). DP podává celkový obraz života obecné školy a z části také celé obce od poloviny 19. století do konce druhé světové války. Konkrétně ...
 • Neznámý autor (Technická univerzita v LiberciTUL, 2013-10-21)
 • Neznámý autor (Technická univerzita v LiberciTUL, 2013-10-21)
 • Pražáková, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This thesis is about problems of not-for-profit organizations, mainly about region of accounting and taxes. The aim was to show the neccesity to simplfy administration by present law worl analysis in not-for-profit region, ...
 • Balšán, Roman (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh chybějícího centra malé obce u Brna, v Moravské Bránici a vytvoření nové návsi pomocí nového Obecního úřadu, kulturního sálu, knihovny a požární zbrojnice.
 • Povrová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The bachelor thesis deals with the domestic violence issue and it mainly focuses on the victims of domestic violence. Its aim was to characterize the domestic violence issue and find out who is the most frequent victim of ...
 • Jerson, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývá oběťmi trestných činů a počtem obětí mravnostních, majetkových a násilných trestných činů v okrese Česká Lípa za časové období let 2010 - 2013. Práci tvoří dvě strukturované oblasti. Jedná se o ...
 • Schröderová, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)