prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Malík, Michal; Primas, Jiří; Kopecký, Václav; Svoboda, Miroslav (Amer Inst PhysicsTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2014)
  This paper deals with the effects surrounding phenomenon of a mechanical force generated on a high voltage asymmetrical capacitor (the so called Biefeld-Brown effect). A method to measure this force is described and a ...
 • Zemtsov, Nikita; Frantsuzova, Galina; Hubka, Lukáš; Modrlák, Osvald (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2014)
  This paper deals with a new approach to PID-controller parameter design that is based on the localization method. It is shown that controllers calculated by this method provide possibility to control system with non-linear ...
 • Qualizzová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce navrhuje výukový kurz na míru pro prodavače firmy Aksamite s.r.o., výrobce čalouněného nábytku. V prvních částech práce je uvedena charakteristika firmy. Jsou definovány textilní materiály používané k ...
 • Havlíková, Klára (Technická univerzita v Liberci, 2005)
 • Studený, Tomáš (Technická univerzita v Liberci, 2006)
 • Stěhulová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
 • Vitzthum, Thorsten; Claus, Thorsten; Herrmann, Frank (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  V tomto příspěvku je pomocí případové studie zdůrazněn význam plánování programu hlavní produkce pro hierarchické plánování produkce. Je učiněn pokus o zlepšení výsledku agregovaného celkového plánování změnou jednotlivých ...
 • Trtílek, Oldřich (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Tématem práce je canisterapie. Jedná se o terapeutickou metodu, kterou v rámci sociální práce využívají osoby s postižením. Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění přínosu canisterapie na základě subjektivního pohledu ...
 • Sabolová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
 • Tvrdá, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This thesis deals with the use of dog therapy to support the objectives of social rehabilitation and education of children diagnosed with autism. The paper is divided into two sections. The theoretical section contains ...
 • Pavlíková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá využitím canisterapie ve speciální pedagogice a možnostmi její aplikace u jedinců s tělesným či mentálním postižením. V teoretické části je objasněna základní terminologie tělesných, mentálních ...
 • Kopeček, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
 • Černíková, Martina; Malíková, Olga (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2013-08)
  A successful financial management of an enterprise closely relates to optimum setting of the capital structure and especially to the development of an efficient composition of the sources of company assets financing. In ...
 • Shezi, Nokuthula Adelaide (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Carboxymethylcellulose salt occurs as a white or slight yellow flocculent fiber powder or white powder which is non-toxic, tasteless, odorless and easy to dissolve. It has a thickening, emulsifying, shaping, water retention, ...
 • ČAS 
  Kejklíček, David (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Rozsáhlá fylosoficko-psychologická analýza zodpoví mnohé otázky ohledně lidského vědomí. Projekt popisuje čas jako zásadní veličinu, která řídí lidský život stejně tak jako prostředí / prostor ve kterém se pohybujeme. Čas ...
 • Mastík, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit časomíru, která by svým vzhledem, funkcemi a ovládáním byla použitelná u státních závěrečných zkoušek. V textu práce jsou stručně popsány možné metody řízení sedmisegmentového LED ...
 • Harantíková, Vendula (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce analyzuje pramen Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbe-Museums v proměnách jeho názvu v rozmezí let 1883 až 1913. Smyslem této práce je na základě analýzy obsahu zpracovat proměnu během třiceti let jeho ...
 • Stanovská, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Sumary Purpose of bachelor thesis is to compare first two volumes of regional journal Od Ještěda k Troskám with regard to authors, topics and quality of contributions. The resulting work analyzes and then compare ...
 • Virt, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem bakalářské práce je analýza vlastivědného periodika Od Ještěda k Troskám z let 1924?1929 se zřetelem k autorům, tématům i odborné úrovni jejich příspěvků. Práce se zabývá identifikací autorů z hlediska jejich ...
 • Svinková, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem bakalářské práce je analýza pěti ročníků vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám z období 1930?1935. Zaměřuje se na obsah čísel, témata příspěvků a jejich autory; u témat historických je určena perioda. Hodnotí ...