Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Valnohová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce pojednává o XX. sjezdu KSSS, událostech v Maďarsku a Polsku v roce 1956 a především o ohlasu těchto událostí na Liberecku a Frýdlantsku. První kapitola všeobecně přibližuje XX. sjezd, jeho průběh a především ...
 • Krupincová, Gabriela (Natl Inst Science Communication-NiscairTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2013)
  The influence of yarn construction parameters (yarn count and yarn twist) and quality of cotton fibres in terms of HVI parameters on yarn hairiness has been studied. The Uster Tester 4 and Zweigle G 567 are used for yarn ...
 • Szénásiová, Marie
  Písemná část bakalářské práce je tvořena z částí: rešerše k vybranému tématu, postup při tvorbě navrhování a realizace dámské oděvní kolekce. Inspirací k jejímu vytvoření se stal kolaps civilizací a záměr reagovat na něj ...
 • Smrž, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem této práce je zmapovat a analyzovat reakci českého tisku na konflikty mezi sudetoněmeckými bojůvkami a jednotkami československých bezpečnostních sil v československém pohraničí (tzv. ''Sudet''). Tato práce se zaměřuje ...
 • Žáčková, Kateřina
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá průzkumem sedmi světových oblastí kulturních vlivů, jejich historickým vývojem a vývojem užitého umění v kontrastu s pohádkovými sbírkami. V části praktické vzniká set sedmi ...
 • Bezděk, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
 • Ondruchová, Martina
  Můj zájem vzbudily prameny a jimi napájené vodní toky, které tvoří genia loci bývalých Lázní Sedmihorky ležících v Českém ráji. Cílem mé práce je zmapovat tuto oblast, využít potenciálu těchto vodních zdrojů a upravit ...
 • Servinská, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Buriánková, Kateřina
  Práce se zabývá vývojem projektu SK253 (rolety panoramatické střechy vozu) od úplného začátku až po současný stav. Během celého období bylo třeba vyřešit několik klíčových otázek v souvislosti s dodržením minimální a ...
 • Dub, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na aplikování plánu zlepšování kvality (QIP) u vybraného rizikového dodavatele společnosti TRW Carr s.r.o. Stará Boleslav. První část práce představuje závod TRW Stará Boleslav a jeho ...
 • Švihovský, Jaromír (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  The doctoral dissertation focuses on the implementation of quality in company processes and the influences of the systems, methods, and tools utilized on the value of the company. The dissertation includes ten chapters ...
 • Pikula, David (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Cílem této diplomové práce je vysvětlit rozdíly mezi účetním a daňovým odpisováním dlouhodobého majetku a pochopit jejich fungování v praxi. Práce je přehledně rozdělená do několika kapitol. První kapitola charakterizuje ...
 • Tučková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Skleničková, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The aim of the thesis is to discover key issues of a beginning teacher working with the elementary pupils.The thesis is, in its theoretical part, focused on a teaching line of work and particular occupational problems; ...
 • Franc, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis provides basic information for powerkiting beginners, but even for the general public. The aim of the thesis is to create a stack of exercises for the acquiring skills in powerkiting beginners. I came to the ...
 • Rosáková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na začlenění problematiky fragmentace krajiny do výuky na 1. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na 3 části a to teoretickou, výzkumnou a praktickou. V teoretické části jsou popsány definice environmentální ...
 • Škodová, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The incorporation of forest ants protection problem into the first grade of primary schools. The main target of my diploma was to create a methodical handbook for children in the fourth and fifth class of primary schools. ...
 • Kotýnková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Within this bachelor thesis I dealt with the issue of assertion of educational strategies for integrating the children coming from minor groups of population with the collective at basic schools. The objective of this ...
 • Jägerová, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývala problematikou začleňování žáků s poruchami autistického spektra do běžných středních škol. Jejím cílem bylo zjistit konkrétní problémy při začleňování žáků s poruchami autistického spektra z ...
 • Jägerová, Alena
  Bakalářská práce se zabývala problematikou začleňování žáků s poruchami autistického spektra do běžných středních škol. Jejím cílem bylo zjistit konkrétní problémy při začleňování žáků s poruchami autistického spektra z ...