Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Groma, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Chvalinová, Radka (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Poničanová, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi užití znalosti učebních stylů žáků střední školy (gymnázia) k zefektivnění výuky. V teoretické části je předložen přehled problematiky stylů učení, jejich dělení a jejich diagnostiky ...
 • Železný, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The theoretical part of the Thesis deals with the problems of learning activities, learning tasks and related didactical tests. In the practical part I created templates for designing didactical tests for exercising and ...
 • Vítek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Práce má za úkol dokázat, že výuka kultury v hodinách anglického jazyka může přispět k vývoji komunikativních schopností a kulturních znalostí studentů. Teoretický základ a metodologické principy výzkumu jsou založeny na ...
 • Bartošová, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zabývá galerijní animací a tvorbou vzdělávacího programu pro Oblastní galerii v Liberci. Program je určen žákům základních škol a gymnáziím. Cílem práce bylo vymyslet a vytvořit metodickou koncepci pro ...
 • Havlištová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This thesis deals with nonverbal communication of teachers in elementary schools at the sekond stage. The theoretical part specifies the basic concepts, such as communication, describes the verbal and nonverbal communication ...
 • Wollrabová, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce zpracovává téma výuky předmětu občanské výchovy na 2. stupni základních škol. V teoretické části pojednává šířeji o problematice vymezení pojmu občanské výchovy a studuje specifika předmětu v závislosti na ...
 • Kobosilová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá učitelem, který se stane obětí šikany. V teoretické části se zabýváme modely, kdy se agresorem stane žák, rodič, kolega nebo nadřízený. Praktická část se věnovala kvantitativnímu výzkumu na vybraných ...
 • Halvová, Diana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This dissertation called ? Teacher in Inclusive Education ? deals with success of integration and inclusion of pupils with special educational needs into mainstream education. This dissertation is mainly focused on pupils ...
 • Boučková, Zuzana
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část se zabývá koncepcí waldorfské pedagogiky. Zaměřuje se na východiska jejího vzniku a její charakteristické rysy. Zahrnuje historii waldorfských škol v České ...
 • Maronczaková, Petra
  Diplomová práce se zabývá porovnáním subjektivního vnímání žáka třídního učitele prvního a druhého stupně základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou.Teoretická část definuje vybrané pojmy ...
 • Frühaufová, Květa
  Diplomová práce se věnuje tématu učitelé základních škol, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a informační a komunikační technologie. Cílem je charakterizovat možnosti využívání informačních a komunikačních technologií ...
 • Tomášková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This diploma thesis deals with the altenative education principles of open teaching and the teacher´s preparation of lessons at primary school. The theoretical part introduces the notions of an alternative educational ...
 • Dolenská, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This diploma thesis is aimed at the realistic still-life artwork. Theoretical part is concerned in principles and technique of painting, determinates basic ideas and briefly familiarizes readers with the history of the ...
 • Třmínková, Klára
  Tato bakalářská práce směřuje svou pozornost k novodobému trendu hodnocení podnikové výkonnosti na základě udržitelnosti. Základní myšlenkou je, že by se podnik neměl soustředit výlučně na maximalizaci ukazatelů pouze z ...
 • Pajkrová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku udržitelného a odpovědného podnikání zemědělského podniku. Cílem práce je navrhnout projekt pro splnění podmínek zvolené dotace, která je vhodnou možností rozvoje chovu skotu v ...
 • Stehnová, Lenka
  V 21. století se stalo velice aktuální téma udržitelného rozvoje. Tato bakalářská práce je zaměřena na toto téma ve spojení s bydlením. Tomuto spojení se v odborných kru-zích začalo říkat udržitelná architektura, což je ...
 • Zbránková Magdalena (Soukromá vysoká škola ekonomická ZnojmoZnojmo, 2014)
 • Macháčková, Radana
  Práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje s důrazem na udržitelné podnikání v mezinárodním kontextu. V práci jsou definovány základní pojmy a popsány principy konceptu. Popsán je současný stav přijetí principů ...