Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Cikánová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This work will be speak about evolution of rally races after 1945 and the car industry to them. We will analyze the attention of the public to races, about their influence on the czech society.In the second part, the work ...
 • Neumannová, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Problematika přechodu ze studií do zaměstnání se řadí mezi klíčová témata současného sociálního výzkumu a společenského zájmu. Výzkumy ukazují, že ekonomický a společenský úspěch jedince je stále více determinován kvalitou ...
 • Lachout, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Jako lingvisté a učitelé cizího jazyka jsme dnes a denně konfrontování s pojmem i samotnou podstatou komunikativní kompetence, jak svou, tak především s kompetencí našich svěřenců, a to ze všech možných úhlů pohledu, zejména ...
 • Launová, Zdeňka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Řebíček, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This diploma thesis deals with financial problems of allowance organizations in the Czech Republic with a focus on basic education. The work informs about essential legislation regulating conditions in nonprofit segment, ...
 • Marjánová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  The aim of this thesis is to describe challenges of {\clq}qfullcost`` methodic in research and development and to develop a proposal for improvement of operating costs calculation at Technical University of Liberec (TUL) ...
 • Svatý, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This work deals with the evaluation of advanced technologies, especially focused on photovoltaics. Attention is paid to the purpose of evaluation and then to the characteristics of modern evaluation methods, including a ...
 • Mucsková, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Diplomová práce s názvem {\clq}qK problematice oceňování progresivních technologií se zaměřením na průmyslové využití nanotechnologií`` se zabývá oceňováním technologie biologického čistění odpadních vod (dále jen ČOV) s ...
 • Podhorová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The focus of this graduation thesis is on the elaboration of currency risk security. Most of the exporters consider the currency risk to be a significant part of financial management. This graduation thesis generally ...
 • Kýčková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování ontogeneze dětské řeči na všech jazykových rovinách, problematiku lidské komunikace a její patologii. Cílem práce byla analýza vlivu sociálního prostředí na vývoj dětské komunikace, ...
 • Jónová, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce pojednává o typech životopisného románu Františka Kožíka, jenž je považován za jednoho ze zakladatelů českého moderního životopisného románu. Podrobněji se práce věnuje třem, respektive čtyřem románům, na ...
 • Jónová, Barbora
  Bakalářská práce pojednává o typech životopisného románu Františka Kožíka, jenž je považován za jednoho ze zakladatelů českého moderního životopisného románu. Podrobněji se práce věnuje třem, respektive čtyřem románům, na ...
 • Theimerová, Karolína (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá vývojovými tendencemi současné české pádové soustavy. První část práce se zabývá popisem pádu, pádové soustavy, genitivu, akuzativu a lokálu podle jazykovědných mluvnic a prací pojednávajících o ...
 • Theimerová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá vývojovými tendencemi současné české pádové soustavy. První část práce se zabývá popisem pádu, pádové soustavy, genitivu, akuzativu a lokálu podle jazykovědných mluvnic a prací pojednávajících o ...
 • Lindauer, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Work deals with emission drums brake, the rules for its use, the conditions in which its use must be met, etc. It also describes the facilities of the department of Vehicles and Motor at the Technical University in Liberec, ...
 • Špáta, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bachelor work deals with calibration of a diagnostic probe for coating thickness measurement on conductive substrates by eddy currents method. The work evaluates dependence of measured coating thickness on an outgoing ...
 • Zizienová, Marta (Albertina icome PrahaAiP, 2012)
  Liberecký regionální katalog KALIKO je v provozu od 1. března 2012. Spolupracují na něm čtyři veřejné knihovny – Krajská vědecká knihovna v Liberci, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci, Lékařská knihovna ...
 • Fojtová, Romana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce pojednává o počátcích ?intellectual history' v americké historiografii. Cílem práce je podat přehled ?intellectual history' jako nového přístupu k výkladu dějin, zasadit jej do kontextu doby a místa jeho ...
 • Kestlerová, Nikola (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku cestovního ruchu a to především z hlediska tvorby cen zájezdů. Autorka představuje různé kalkulační systémy a varianty metod sestavování cen. Zvláštní pozornost věnuje ...
 • Barvínková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  První část této diplomové práce je zaměřena na teorii z oblasti kalkulací. Je v ní vysvětlen pojem vnitropodnikové účetnictví, klasifikovány náklady a popsáno jejich členění.