Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Šimková, Dana
  Bakalářská práce se zabývá 32. prezidentem USA, Franklinem Delano Rooseveltem. V prácijsou popsány důležité údaje, činy a události jeho života. První část se věnuje dětství, mládí avzdělávání Franklina Roosevelta a část ...
 • Coufal, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce analyzuje jeden z aspektů socialistické ideologie. Zabývá se marxistickým revisionismem. První část práce pojednává o britském Fabiánském hnutí usilujícího o pokojnou a demokratickou cestu k socialistické ...
 • Kovář, Radko (1993)
  Methods of producing face float stitches in weft knitting are discussed: loop transfer, inlay, and purl knitting. The types of fabric which can be created using face float stitches are briefly described. The inlay method, ...
 • Korkmaz, Nazife; Demirbağ, Sena; Tözüm, M. Selda; Aksoy, Sennur Alay; Sivri, Çağlar (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014)
  Tato studie se zabývá výrobou nanovláken s antibakteriálními vlastnostmi zaměřenou na získání nanovlákenného produktu na bázi biopolymeru, který se používá pro hojení ran. Za tímto účelem byl použit přírodní rozmarýnový ...
 • Sasithorn, Nongnut; Martinová, Lenka (Hindawi Publishing CorporationTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2014)
  In this study, silk nanofibres were prepared by electrospinning from silk fibroin in a mixture of formic acid and calcium chloride. A needle and a rotating cylinder were used as fibre generators in the spinning process. ...
 • Padil, Vinod Vellora Thekkae; Nguyen, Nhung H. A.; Ševců, Alena; Černík, Miroslav (Hindawi Publishing CorporationTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2015)
  Gum karaya (GK), a natural hydrocolloid, was mixed with polyvinyl alcohol (PVA) at different weight ratios and electrospun to produce PVA/GK nanofibers. An 80 : 20 PVA/GK ratio produced the most suitable nanofiber for ...
 • Richterová, Renata (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální síť Facebook. Teoretická část práce je zaměřena na vývoj sociálních sítí a on-line komunikace. Podrobněji je pozornost věnována vývoji Facebooku, jeho funkcím a jeho možným bezpečnostním ...
 • Herzig, Ingo T. (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V rámci projektu IMPACT se stávající osnovy mají vybavit novými prostředky a metodami. Mezi ty patří i práce s elektronickými učebními prostředky. Toto se týká i cizojazyčné výuky studentům ošetřovatelství na Ústavu ...
 • Klepková Vodová, Pavla; Stavárek, Daniel (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-10-02)
  While managing liquidity, each bank should be prepared also for unexpected and exceptional events, such as bank runs. The aim of this paper is therefore to determine the maximum volume of deposits that can be withdrawn ...
 • Strýčková, Lenka (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The specific corporate capital structure is fundamentally a complex process dependent on a large variety of determinants; and the chosen fi nancial strategy therefore depends on the particular decisions of individual firms. ...
 • Puciato, Daniel; Gawlik, Agnieszka; Goranczewski, Bolesław; Oleśniewicz, Piotr; Woś, Barbara; Jandová, Soňa; Markiewicz-Patkowska, Julita; Sołtysik, Mariusz (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-06-15)
  The paper focuses on the relationship between a hotel location and its size in independent hotels operating in Poland. The aim of the article was to indicate the most important factors determining the location of newly ...
 • Maráková, Vanda; Dyr, Tadeusz; Wolak-Tuzimek, Anna (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Tourism is one of the most rapidly blossoming sectors of economy and its economic and social significance is expressed both in numbers (share in GNP, employment) and in a range of as important uncountable characteristics ...
 • Achim, Monica Violeta; Borlea, Sorin Nicolae; Găban, Lucian Vasile (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2016-12-05)
  The purpose of our study is to identify which financial indicators have a significant impact on the probability of Romanian companies’ bankruptcy risk from the investors’ point of view by studying the impact on the probability ...
 • Vávrová, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The Fair Trade movement has existed for almost 65 years. Its main principle is to reduce poverty in developing countries through market channels. The Fair Trade field evolves due to customers' interest in products of organic ...
 • Těthalová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená diplomová práce se věnuje problematice tzv. Krysličkovy teroristické skupiny, osudům jejích členů a následnému politickému procesu se skupinou Talík a spol., který se konal před Státním soudem v Liberci. Odbojová ...
 • Rahmanová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  The objective of this thesis is to evaluate strategic factors touching on the competitive ability of Czech retail companies which operate supermarket and hypermarket sales units in traditional shopping centres in the Czech ...
 • Jakubíčková, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dětského čtenářství, zejména faktory, které jej ovlivňují. Cílem je popsat a rozebrat prvky, které působí na čtenáře v procesu utváření vztahu ke knize. V teoretické části je popsán ...
 • Novák, Patrik (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  V první řadě se tato diplomová práce snaží zachytit hlavní ekonomické faktory, které nejvíce ovlivňují hospodaření společnosti Pipelife Czech s. r. o. za celé sledované období. Hlavní ekonomické faktory byly zjištěny za ...
 • Novotný, Josef; Duspiva, Pavel (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The article reports the results of research consumers’ behavior and preferences when buying housing supplements, household equipment and preparation of new processed models which identifies the key factors influencing the ...
 • Kozelková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2008)