Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zhu, Guocheng; Militký, Jiří; Wang, Yan; Sundarlal, Bele Vijay; Křemenáková, Dana (Institute of Biopolymers and Chemical FibresTechnická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2015)
  In order to study the heat and moisture comfort, the wicking property of textiles has been used as an important and effective index. In this paper, the wicking behaviour of cotton fabric in the warp and weft directions was ...
 • Desenský, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá aplikací prvků badatelsky orientovaného přírodovědného vzdělávání na učivo středoškolské fyziky. V rámci diplomové práce byl vytvořen koncept praktického cvičení vedeného badatelskou metodou pro ...
 • Bozhilov, Zdravko (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Tato disertační práce je soustředěna na metodu Balanced Scorecard, jeden z moderních strategických systémů pro efektivní řízení podniku,zakládající se na měření výkonnosti podniku ve čtyřech perspektivách - finanční, ...
 • Martincová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This paper is focused on options of efficient packaging of individual parts of Octavia A5 automobiles to Russia. It describes processes that are closely connected to manipulation and expedition of these parts. First part ...
 • Karahan, Mehmet; Jabbar, Abdul; Karahan, Nevin (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicSAGE Publications Ltd, 2015)
  This paper presents the experimental study of fiber type, fabric structure, orientation of fabric plies and thickness on the ballistic impact behavior of aramid and ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) composite ...
 • Bohuslavová, Zdeňka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Investing on the stock market, specifics of the bank sector, investment consultancy.
 • Váňová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejoptimálnějšího produktu u vybraných bankopojišťoven a poskytnutím případného doporučení pro zlepšení u dalších produktů. Dále je zmíněna historie a vývoj bankopojištění v České republice. ...
 • Krausová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Bancassurance is very hopefully developed on present financial market. Banks and insurance company must continually response to increasing requirements of clients, and not only this, they also succeed lower costs and prevent ...
 • Červená, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
 • Kubát, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This thesis clarifies the role of banks in export financing. The significance of export financing is stated in the first chapter, followed by explained reasons for its usage and the list of used instruments. They are ...
 • Hlůžová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  In the diploma work, I describe the bank products of the Czech Savings Bank which are suitable for students. This topic is devided into seven chapters. The first one focuses on the theoretical aspect. The second chapter ...
 • Rybková, Helena (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Doktorská práce se zabývá stále aktuální problematikou bankovní regulace a dohledu. Pomocí analýzy nastavení současné úrovně dozorových aktivit se snaží zodpovědět otázku, zda a do jaké míry působí existence a samotná ...
 • Šimanová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  In my thesis I discourse on the importance of banking institutions in terms of financing of firms´ export. I describe their services and products that facilitate trading to exporters and importers especially by reason of ...
 • Žuchová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2005)
  This Diploma Thesis deals with the use of sensual perception in Arts in the stage one of elementary schoul. Specificaly it focuses on the following basic senses: signy, hearing, touch, smell and taste. It simultaneously ...
 • Bariéry 
  Feuermann, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce obecně nastiňuje problematiku orientace slabozrakých lidí. Zabývá se barevnou úpravou interiéru v návaznosti na potřeby slabozrakých lidí a lidí s menším poškozením zraku. Představuje způsob, jak je pomocí systému ...
 • Vindyš, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  ANOTACE Bariéry mezi lidmi Resumé Bakalářská práce se zabývá analýzou skutečného stavu zajištění parkovacích míst pro lidi se zdravotním handicapem pohybujících se pomocí invalidního vozíku na území města Liberec. ...
 • Antlová, Klára (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2013-08)
 • Karlíček, Miroslav; Chytková, Zuzana; Tyll, Ladislav; Mohelská, Hana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Market orientation can be defined as the company’s ability to systematically generate relevant information about current and latent customer needs, spread this information across all company departments and use this ...
 • Barvy 
  Martišová, Eva
  Webová aplikace inspirovaná výtvarnými díly Gerharda Richtera (série Colour Charts). Práce se zabývá spojením náhody, barevnosti a geometrického rastru. Jejím záměrem je zkoumat vztahy a chování barev v režimu pseudonáhodného ...
 • Militký, Jiří; Kovačič, Vladimír; Kvíčala, Jaroslav (The Textile Institute, Manchester, UK, 1997)