prohlížení dle názvu

repozitář DSpace

prohlížení dle názvu

seřadit dle:řazení:výsledky:

 • Lišková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce zpracovává problematiku adaptačního procesu sester. Teoretická část se zabývá adaptačním procesem jako celkem. Zaměřuje se na jeho cíl, průběh a faktory ovlivňující výsledek procesu adaptace. Výzkumná část ...
 • Pechout, Martin; Trnka, Miroslav; Novotný, Martin; Vojtíšek, Michal (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech Republic, 2014)
  Most of the effort to decrease dependency on fossil fuels is taking place in vehicular applications. There are relatively few studies aimed to investigate possibilities and results of usage of alternative, mainly alcohol-based, ...
 • Neumann, Heinz (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2015-10-19)
  Cílem technického řešení je nový adaptér pro upevnění přímé elektrody umožňující přívod kapalného oxidu uhličitého jako chladicího prostředku. Adaptér se upevní do tělesa držáku elektrody na kužel. Adaptér je konstruován ...
 • Zaytsev, Alexander (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2013-08)
  The paper analyzes functioning of an enterprise risk control system in conditions of high uncertainty and influence of the external environment. A mechanism for forming knowledge on risks and cause-and-effect relations for ...
 • Ern, Alexandre; Vohralík. Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  spline-wavelet basis and a method for an inexact multiplication of wavelet stiffness matrix with
 • Černá, Dana; Finěk, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  One of the most important part of adaptive wavelet methods is an efficient approximate multi- plication of stiffness matrices with vectors in wavelet coordinates. Although there are known algorithms to perform it in linear ...
 • Housková, Alisa (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce porovnává výsledky aplikace algoritmů fastICA a efICA na poškozený nebo zarušený EKG signál. Je uvažováno rušení harmonickým signálem, bílým šumem a výpadek signálu. Součástí práce jsou skripty z programu MATLAB.
 • Housková, Alisa (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce porovnává výsledky aplikace algoritmů fastICA a efICA na poškozený nebo zarušený EKG signál. Je uvažováno rušení harmonickým signálem, bílým šumem a výpadek signálu. Součástí práce jsou skripty z programu MATLAB.
 • Mikan, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The bachelor degree thesis is focused on thorough analysis of present state of compliant grippers. Based on the research thesis comes up with a concept solution of the gripping units which are able to adapt its shape and ...
 • Salii, Nataliia (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-27)
 • Hollá, Jarmila (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Objective of this baccalaureate work is the technological description of knitting machine and its work procedure. Materials which can be processed on knitting machine are tested further. Part of work is also future ...
 • Pokorná, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím interaktivní tabule jako didaktické pomůcky pro efektivní výuku anglické gramatiky zohledňující různé učební styly žáků. Efektivita aktivit vhodných pro práci s interaktivní tabulí ...
 • Jakubčíková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  V diplomové práci je řešena problematika ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou na základní škole. V teoretické části jsou přiblížena fakta o ADHD. Porucha je definována z hlediska historie a charakteristiky jejích ...
 • Hájková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This thesis deals with the adhesion nanofibres layers to the base materials. In theoretical part is described the adhesion and cohesion are studied the adhesions system and various means landing. Next I deal with the ...
 • Pokorná, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Dnešní společnost stále více závisí na všudypřítomné elektronice, přičemž budoucnost se jeví v elektronických systémech, které budou velmi nenápadně začleněny do každodenního oděvu. Tohoto je možné docílit pomocí elektricky ...
 • Kočí, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This aim of this work is to program administration system for ISPs, which aims to record customers, generate invoices, including checking invoices and payments. The system will consist of several modules, and will fully ...
 • Szeinerová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se zabývá názorem adolescentní populace na rodinu, mateřství a zjišťuje, jak by se případně zachovali při nechtěném těhotenství, dále zda mají dostatek informací jak takovéto situaci zabránit. Dále se práce zabývá ...
 • Vodrážka, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The diploma thesis deals with the formation, the sequential growth and the final triumph of Nazism. Especially, the causes that led to establishment of Nazi regime in Germany are analyzed. The first part of the diploma ...
 • Janoušková, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bachelor thesis in an introduction to the sources, methods and aims of the work. Chapters work analyzed Hitler's individual life stages of childhood and youth, to his way to power after World War II and Hitler's death by ...
 • Adopce 
  Sadílková, Zlata (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This baccalaureate thesis addresses the issues associated with adoption. The objective of the thesis is to determine the course of the adoption process and the chances for success in the case of couples as compared to ...