Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Šlechtová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá vybavením dvoulůžkového pokoje v hotelu Bed&Books bytovými textiliemi. V práci jsou popsané textilní kategorie ložní prádlo, dekorace oken, koberce, tapety a čalouněný nábytek. Každá kapitola ...
 • Motl, Pavel
  Předmětem bakalářská práce je charakteristika záchranného evakuačního setu a zmapování konkurenčních výrobků na trhu. Zabývá se vhodnými možnostmi propagace, distribuce a prodeje do veřejného i neveřejného sektoru. Důraz ...
 • Wolf, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního oděvu v průmyslové společnosti. V dané problematice se analyzovaly bezpečnostní podmínky a požadavky na pracovní oděv v průmyslové společnosti. Dále se soustředilo na ...
 • Slancová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá tepelně komfortními vlastnostmi žebrových úpletů. Cílem práce je pokusit se o konstrukci žebrového úpletu s co nejvyšším chladícím efektem. Pomocí přístroje PERMETEST jsou zjišťovány hodnoty ...
 • Schmidová, Alena
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout jednoduchou metodu barvení sublimačním postupem a mechanismus výpočtu času barvení pro sublimační tisk.Teoretická část se věnuje literární rešerši na téma barvení netkaných textilií ...
 • Sagindykov, Dias
  Tato bakalářská práce se zabývá potvrzením či vyvrácením hypotézy, že jsou srovnatelné výstupy standardní metody splývavých tvarů s nově navrženou dynamickou metodou. V práci byly popsány metody měření splývavosti textilií. ...
 • Podobský, Aleš
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo naměření délek speciálních kaktusových vláken a jejich mikroskopie. Naměřená data byla statisticky vyhodnocena včetně sestrojení grafů. Získaná data byla porovnána s již známými ...
 • Panenková, Tereza
  Obsahem této práce je studium ozonu a jeho schopnosti čistit nebo bělit textilie námi zvolenými kontaminanty. Je sledováno, jak ozon působí na tyto kontaminanty, a jak dokáže skvrny od kontaminantů z textilií vyčistit. ...
 • Novokshonova, Anna
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění vnímaní a hodnocení kvality textilních výrobků na ruském trhu a následné porovnání výsledků s českým spotřebitelem.Teoretická část se zabývá specifikováním základních definic ...
 • Záleská, Tereza
  Diplomová práce se zaobírá hodnocením omaku švů pomocí subjektivní metodyhodnocení omaku. Teoretická část práce je zaměřena na omak a jeho hlavní charakteristiky popis jednotlivých složek omaku, mechanických a kontaktních ...
 • Nýdrle, Ondřej
  Předmětem zkoumání této diplomové práce je navržení a otestování algoritmů pro automatickou kontrolu balení bižuterních kamenů. Algoritmy pracují s digitálními obrazy a pomocí různých technik se dopracují k číselnému výstupu ...
 • Andrieieva, Natalia
  Diplomová práce se zabývá řešením návrhu konstrukce protipožárních vrat a výběremvhodných materiálů pro jejich výrobu. Rešeržní část popisuje, jaká protipožární vrata na trhu existují, a poskytuje informace, které se tohoto ...
 • Suchánková, Miroslava
  Propagace řemeslné výroby a způsob jejího prodeje. Zjištění možnosti podnikání v řemeslné výrobě. Návrh způsobu formy prodeje, jak lze výrobky nabízet zákazníkům. Určení ceny, výběr materiálu a pomůcek pro řemeslnou výrobu ...
 • Sehnalová, Tereza
  Práce je zaměřena na prodej dětského zboží. Cílem ekonomické zhodnocení možnosti zřízení prodejny s dětským zbožím v Nové Pace. Je proveden průzkum konkurence, navržen vhodný sortiment, náklady na zřízení. Je vypočítána ...
 • Tuček, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem zušlechťování a povrchovou úpravou netkané textilie formou zatírání disperzním pojivem ve formě pěny, raklí na přesně definovanou mezeru mezi raklí a zatíracím válcem. V experimentu ...
 • Mračková, Klára
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření zbožíznaleckého katalogu bavlnářských tkanin vhodného jako pomůcka při výuce předmětu Textilní zbožíznalství 2, vyučovaného na Fakultě textilní. Za tímto účelem bylo vybráno několik ...
 • Záveský, Radek
  Práce komplexně shrnuje proces konstrukce multikoptéry, od jejího koncepčního návrhu až po zhotovení funkčního prototypu. V první části se věnuje rešerši existujících konstrukčních řešení a jednotlivých komponentů využívaných ...
 • Borysenko, Maksym
  3D tisk je technologie, s jejíž pomocí se prostřednictvím specifického zařízení vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu. Tisk po vrstvách je řízen ovládací elektronikou na základě programové předlohy. Cílem ...
 • Poledno, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem řezného nástroje na jakost obrobeného povrchu přístrojové desky z kompozitního materiálu v rámci technologie frézování ve firmě ANTOLIN LIBAN s.r.o. Hodnotícími hledisky vlivu jednotlivých ...
 • Bezdíček, Tomáš
  Práce se zabývá hodnocením současného stavu výroby vázacích prostředků ve firmě pewag Vamberk s.r.o. Cílem této práce je návrh výroby vázacích prostředků pro novou výrobní halu, pomocí kterého bylo docíleno zvýšení ...