Nedávno přidané

Repozitář DSpace/Manakin

DSpace@TUL: Poslední příspěvky

 • Fenclová, Petra
  Bakalářská práce zjišťuje a porovnává individuální vývoj dětí ve vybraných kritériích školní zralosti v posledním roce předškolní docházky. Teoretické část bakalářské práce se zabývá předškolní výchovou, školní zralostí, ...
 • Kulíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá Prahou jako literárním toposem v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. Cílem práce je charakteristika zobrazení Prahy v české literatuře ve jmenovaném období z hlediska sémantického a ...
 • Lukeš, Jan
  Cílem této diplomové práce je prokázat ekonomickou výhodnost využití projektové metodiky PRINCE2 při řízení projektů. V dokumentu je analyzován modelový projekt realizovaný v letech 2008 a 2009. Identifikované problémy ...
 • Šoltysová, Veronika
  Cílem této rešeršní bakalářské práce je vytvoření rozšiřujícího textu k výukovým materiálům se zaměřením na materiály, výrobky a konstrukční prvky používané v automobilovém průmyslu. V práci jsou popisovány vlastnosti ...
 • Gejdošová, Martina
  Diplomová práce se zabývá proměnou vztahů Anglie a Spojených nizozemskýchprovincií po restauraci Stuartovců v letech 1660?1675. První části diplomové práce sevěnují obecným dějinám obou zemí, které jsou vymezené koncem ...
 • Lipenský, Petr
  Konceptuální řešení zabývající se lokalitou též známou jako díra na Perštýně. Po nezdařeném developerském záměru vybudovat obchodní dům v centru Liberce se dnes v dané lokalitě nachází obří kráter vzniklý terénními úpravami. ...
 • Konfršt, Jan
  Tato diplomová práce zkoumá dvě díla moderní literatury ?Americképsycho od Breta Eastona Ellise a The Death of Bunny Munro (knihanemá český překlad) od Nicka Cavea. Cílem je zaměřit se na to, jakýmzpůsobem je vytvořena ...
 • Vlášková, Pavlína
  Tématem mé diplomové práce je znovuoživení situace na Střeleckém ostrově v Praze.V teoretické části jsou shromážděny odborné informace o současné situaci místa, o průběhu výkonu diplomové práce, pomocných subjektech při ...
 • Šebelová, Zdeňka
  V rámci této diplomové práce je zpracována literární rešerše na téma akustické moduly speciálních vláken. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a obecné charakteristiky NiTiNOLových, skleněných a čedičových vláken. Cílem ...
 • Chocholoušek, Jiří
  Předmětem práce je navrhnout řešení veřejného prostoru, protáhlého vrchu uprostřed centra Prahy, zvaný Vítkov. Současně je řešen i Žižkovský tunel pro pěší a cyklisty, který spojuje dvě pražské čtvrti - Karlín a Žižkov. ...
 • Venderlová, Ľubomíra
  Předmětem mojí diplomové práce je zavedení environmentálního managementu v organizaci AC LAK s.r.o. v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14 001:2004, což znamená popsání procesů organizace, pracovních pozic a zhotovení ...
 • Šimek, Vladimír
  Cílem diplomové práce je popsat problematiku současného důchodového systémua důchodové reformy v České republice. Dále chce práce porovnat důchodový systém Švédska s naším současným důchodovým systémem. V úvodu si práce ...
 • Jabbar, Abdul
  V posledních letech je zájem soustřeďován na kompozity z přírodních polymerních vláken díky jejich ekonomickým benefitům, vlivu na životní prostředí a nízké spotřebě energie při jejich výrobě. Materiáloví inženýři se ...
 • Kale, Bandu Madhukar
  Bavlna je díky svým jedinečným vlastnostem jako je hydrofilita, biodegradabilita, trvanlivost, dobrá barvitelnost a relativně nízká cena významným textilním materiálem. Dnes však lidé očekávají od bavlněné tkaniny i další ...
 • Moustafa Eldeeb, Moaaz Ahmed Samy
  V současné době tryskové dopřádání dosáhlo po půlstoletí svého vývoje průmyslového uznání a zaujalo své místo na trhu. Cílem této práce je přispět k poznání procesu tvorby příze, zmapovat vliv vybraných technologických ...
 • Khan, Nayab
  Měření barevnosti bavlněných vláken je velmi zajímavou vlastností těchto vláken a hraje důležitou roli v klasifikování bavlny. Obecně užívané parametry barevnosti bavlněných vláken jsou Rd (odrazivost) a +b (žlutost). Tyto ...
 • Arumugam, Veerakumar
  Cílem této práce bylo prověřit multifunkční vlastnosti osnov a útků 3D distančních pletených textilií, které by mohly být použity jako náhrada existujících vycpávkových materiálů v matracích, polštářích, vložkách do bot, ...
 • Gherman, Tatiana
  Bakalářská práce se zabývá přínosem Desatera pro současného člověka. Práce popisujeDesatero přikázání a shrnuje jejich význam z pohledu židovství, křesťanství a soudobéspolečnosti. Jednotlivá přikázání jsou konfrontována ...
 • Janoušková, Gabriela
  Práce se zabývá historií akrobatického lyžování se zaměřením na jeho novou disciplínu Freeskiing. Hlavním cílem práce je představení tohoto mladého sportu širší veřejnosti. Z důvodu specifické terminologie jsou vysvětleny ...
 • Chvátalová, Nicole
  Ve své bakalářské práci se zabývám islámem a muslimy v západní Evropě.V první části uvádím základní informace k islámu jako náboženství. Dále práce pojednává o rozmístění muslimů ve světě a Evropě. V práci poukazuji na ...