Volný čas dětí a mládeže

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Hellerová, Ilona
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-13
dc.date.available 2015-04-13
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-03-11
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/8219
dc.description katedra: KSS; přílohy: 2 x CD; rozsah: 54 s., 2 přílohy cs
dc.description.abstract This work treated the use of children´s freetime activities, hobbie and ideas of children´s leisure time from creche and from family ( children from diferent school in our region ). The aim of the work was to find whether children form creche spend leisure time same like children from families. The teoretical part was represented by the description of the problems of leisure time. The hypotheses from the teoretical part were verified in the practical part during the work with the selective sample of children. The results of the practical part during the work confirmed, that children from creche have leisure time better organize then children from family. The proposed measures are the results of this work and they concern the possibility how to improve the conditions of the use of children´s leisure time from creche and from families. en
dc.description.abstract BP pojednávala o využívání volnočasových aktivit, zájmových kroužků a představám o náplni volného času dětí z dětského domova a dětí z rodin. Cílem práce bylo zjištění, zda děti z dětského domova mají také volný čas takový, jako děti z rodin. Teoretická část popisovala nejen problematiku volného času, ale i charakteristiku dětí středního školního věku, a to dětí z rodin i dětí z ústavní výchovy. Z teoretické části vycházely předpoklady, které byly ověřovány na výběrovém vzorku dětí v praktické části. Výsledky praktické části potvrdily, že děti z ústavní výchovy mají svůj volný čas organizovaný oproti dětem z rodin. Navrhovaná opatření, která byla vyústěním práce, se týkala možností, jak zlepšit podmínky využívání volného času dětí z rodin i dětí z dětského domova. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject education en
dc.subject freetime activities en
dc.subject hobby en
dc.subject family en
dc.subject conduct problems en
dc.subject criminality en
dc.subject mass media en
dc.subject theft en
dc.subject aggressivity en
dc.subject chicane en
dc.subject gambler en
dc.subject school clubs en
dc.subject art schools en
dc.subject sportgrounds en
dc.subject institutional child care en
dc.subject výchova cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject zájmový kroužek cs
dc.subject rodina cs
dc.subject problémové chování cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject hromadné sdělovací prostředky cs
dc.subject krádeže cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject šikana cs
dc.subject hráčství cs
dc.subject školní družiny a kluby cs
dc.subject střediska pro volný čas cs
dc.subject umělecké školy cs
dc.subject hřiště cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.title Volný čas dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Leisure Time of Children and Youth en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-04-30
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 11694
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 293966
dc.subject.verbis education en
dc.subject.verbis freetime activities en
dc.subject.verbis hobby en
dc.subject.verbis výchova cs
dc.subject.verbis školní družina cs
dc.subject.verbis umělecké školy cs
dc.subject.verbis ústavní sociální péče cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:05:21 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPED -VYCH cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account