Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků firmy Petr Bíma (grafic and design studio)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honzáková, Iveta
dc.contributor.author Budková, Jana
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/8005
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57 cs
dc.description.abstract The aim of this bachelor work is a carring out a marketing research regarding customer´s satisfaction. The results should give a global view of contemporary situation of the company on the market. The first part describes theoretically marketing research activities and deals with characterizations of the company Petr Bíma (graphics and design studio). There s a description of company, its history, services and competitors. The second part consists of description and evaluation of satisfaction of Petr Bíma (graphics and design studio)´s customers. The conclusion of this work are possible recommendations and opportunities for the company Ing. Petr Bíma (graphic and design studio). en
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provedení a následné vyhodnocení marketingového výzkumu týkajícího se spokojenosti zákazníka. Výsledky by měly firmě poskytnout komplexní pohled na její současnou situaci na trhu a pomoci k jejímu úspěšnému rozvoji. První část se zabývá teoretickým popisem kroků souvisejících s marketingovým výzkumem a následuje popis firmy Petr Bíma (graphics and design studio). Tato část je zaměřena zejména na historii a současnost, služby a konkurenci. Druhá část je věnována popsání a vyhodnocení výzkumu týkajícího se zjištění spokojenosti zákazníků firmy Petr Bíma (graphics and design studio). Na konci této práce jsou uvedena možná doporučení a příležitosti pro firmu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject questionary en
dc.subject marketing research en
dc.subject primary and secondary data sources en
dc.subject process of a marketing research en
dc.subject respondent en
dc.subject informant en
dc.subject customer´s satisfaction en
dc.subject type of questions en
dc.subject dotazník cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject primární a sekundární zdroje dat cs
dc.subject proces marketingového výzkumu cs
dc.subject respondent cs
dc.subject dotazovaný cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject typy otázek cs
dc.title Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků firmy Petr Bíma (grafic and design studio) cs
dc.title.alternative The marketing research of satisfaction of the company Petr Bíma (graphics and design studio)´s customers en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2006-06-15
dc.date.committed 2006-05-15
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 11407
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 280742
dc.subject.verbis dotazníky cs
dc.subject.verbis marketingový výzkum cs
dc.subject.verbis marketing research en
dc.subject.verbis questionaire en
dc.subject.verbis customer's satisfaction en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:43:22 cs
local.verbis.studijniprogram KMG MG cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account