Komplexní analýza Zemědělské společnosti Bukovno, s.r.o.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jáč, Ivan
dc.contributor.author Sedláčková, Hana
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7877
dc.description katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 76 s. cs
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je Komplexní analýza Zemědělské společnosti Bukovno s.r.o. Cílem této práce je analyzovat tuto společnost a poskytnout celkový přehled o jejím hospodaření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům, druhá část práce je praktická a vychází z poznatků, které byly zjištěny v první části a byly aplikovány v praxi na analyzovanou společnost. Bude probírána jak finanční analýza společnosti pomocí různých metod a různých ukazatelů, tak i externí analýza, tedy okolí podniku, dále pak současný stav společnosti, pohled na zemědělství jako na celek a nakonec zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje společnosti na základě údajů zjištěných z analýzy. Všechny ukazatele budou zachyceny v období posledních osmi let, tedy v rozmezí let 1998 až 2005. cs
dc.description.abstract The theme of my diploma work is Complex Analysis of Agricultural Company Bukovno, Ltd. The goal of this work is an analysis of this company and an administration of general view of its management. The first part of the work is devoted to theoretical findings, the second part is practical and it gathers from findings, which were found out in the first part and were applied to this company in practice. It will be analysed financial analysis of the company by the help of different methods and different indexes, then external analysis, contemporary situation of the company, view of agriculture in the Czech Republic and at the end, survey of contemporary situation and forecast of future development on the basis of data from the analysis. All indexes will be realized in the period of the last eight years, thus in the interval 1998 - 2005. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject externí analýza cs
dc.subject swot analýza cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject profitability en
dc.subject activity en
dc.subject solidity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject financial analysis en
dc.subject external analysis en
dc.subject swot analysis en
dc.subject methods of financial analysis en
dc.subject ratio indexes en
dc.subject absolute indexes en
dc.subject financial statements en
dc.subject agriculture en
dc.title Komplexní analýza Zemědělské společnosti Bukovno, s.r.o. cs
dc.title.alternative Complex Analysis of Agricultural Company Bukovno, Ltd. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-05-13
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 11248
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 286225
dc.subject.verbis financial statements en
dc.subject.verbis profitability en
dc.subject.verbis účetní výkazy cs
dc.subject.verbis SWOT analysis en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:43:23 cs
local.verbis.studijniprogram KPE PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account