Finanční analýza a změna financování podniku v závislosti na fúzi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jáčová, Helena
dc.contributor.author Holubcová, Šárka
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7854
dc.description katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 93 s., 59 s. příloh cs
dc.description.abstract The first part of diploma thesis focuses on a problem of the financial analysis used as an instrument for an examination of an economic situation and a financial health of a company. It stresses its importance for a decision making. Diploma thesis explains the meaning and utilization of a financial analysis by the enterpreneurial persons, it acquiants with users of the financial analysis, methods and the classification of ratios. The practical part of the thesis makes clear the reasons of the merger of large glass and fashion jewellery firms and describes the process of the merger. Then follows the characterization of the companies taking part in merger and the implementation of the financial analysis before and during the merger by means of ratios, Altman´s model and index IN. Subsequently are interpreted the results of the financial analysis of the company in the year 2005 and judged the economic situation of a join stock company Jablonex Group one year after the finalization of the merger and the economic outlook to the future. en
dc.description.abstract První část diplomové práce se zaměřuje na finanční analýzu jako nástroj potřebný pro posuzování hospodářské situace a finančního zdraví podniku. Zdůrazňuje její důležitost při rozhodování. Vysvětluje význam a využití finanční analýzy podnikatelskými subjekty, seznamuje nás s uživateli finanční analýzy, metodami a tříděním ukazatelů finanční analýzy. Praktická část práce objasňuje důvody sloučení sklářských a bižuterních podniků a popisuje průběh fúze. Dále jsou charakterizovány společnosti účastnící se fúze a provedení finanční analýzy před a v průběhu fúze pomocí rozdílových a poměrových ukazatelů, Altmanova modelu a indexu IN. Následně jsou interpretovány výsledky finanční analýzy společnosti v roce 2005 a posouzena hospodářská situace podniku Jablonex Group a. s. jeden rok po ukončení fúze a její výhled do budoucnosti. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject join stock company en
dc.subject merger en
dc.subject ratios en
dc.subject index in en
dc.subject altman´s model en
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject akciová společnost cs
dc.subject fúze cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject index in cs
dc.subject altmanův model cs
dc.title Finanční analýza a změna financování podniku v závislosti na fúzi cs
dc.title.alternative Financial Analysis and Financial Modification of Company Depending on Merger en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-13
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 11205
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 283397
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis akciové společnosti cs
dc.subject.verbis fúze podniků cs
local.verbis.aktualizace 2019-27-05 05:27:27 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account