Traffic Control

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kmoch, David
dc.contributor.author Klejna, Petr
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2004-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7334
dc.description katedra: KAI; přílohy: CD-ROM; rozsah: 90 s cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řízením datových toků (Traffic Control) na počítačové síti v prostředí operačního systému Linux. Cílem je poskytnout informace k praktickému využití traffic control, neboť dostupná dokumentace je dosti neúplná, a tím je ztížena prvotní orientace v problematice. Práce popisuje filosofii implementace, sémantiku a syntaxi příkazů, a je doplněna několika názornými příklady. Práce je rozdělena do několika kapitol, z nichž každá obsahuje informace vztahující se k jistému tématu. Je postupně popsáno nastavení podpory traffic control v jádře operačního systému a případná instalace chybějícího softwaru, mechanismy filtrování paketů, koncové a hierarchické disciplíny, včetně jejich vzájemného porovnání. cs
dc.description.abstract This Diploma Thesis deals with controlling data flows (Traffic Control) in a computer network using the Linux operating system. The aim is to provide information for the practical use of traffic control, because contemporary documentation is not complete and therefore outlining the problems is quite complicated. The thesis describes the philosophy of implementation, semantics and syntax of commands, and it has been completed by several clear examples. The thesis is divided into several chapters, each of them is devoted to one theme. It describes the setting-up of traffic control support in the kernel of an operating system and the felicitous installation of missing software, the mechanisms of packet filtering, classless and classfull queuing disciplines respectively, including their comparison. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject best effort cs
dc.subject ip chains cs
dc.subject ipfw cs
dc.subject iproute2 cs
dc.subject iptables cs
dc.subject kernel cs
dc.subject klasifikátor cs
dc.subject list cs
dc.subject netfilter cs
dc.subject qdisc cs
dc.subject qos cs
dc.subject queue cs
dc.subject router cs
dc.subject scheduler cs
dc.subject tos cs
dc.subject traffic shaping cs
dc.subject best effort en
dc.subject ip chains en
dc.subject ipfw en
dc.subject iproute2 en
dc.subject iptables en
dc.subject kernel en
dc.subject classifier en
dc.subject leaf en
dc.subject netfilter en
dc.subject qdisc en
dc.subject qos en
dc.subject queue en
dc.subject router en
dc.subject scheduler en
dc.subject tos en
dc.subject traffic shaping en
dc.title Traffic Control cs
dc.title.alternative Traffic Control en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2006-02-07
dc.date.committed 2006-01-06
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department KAI cs
local.identifier.stag 11794
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 266717
dc.subject.verbis operační systémy cs
dc.subject.verbis Linux cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:53:11 cs
local.verbis.studijniprogram KAI AŘII cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account