Changes in the financing of municipalities and local governments of selected cities: possible effects on disintegration processes and municipal policy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Roubínek, Pavel
dc.contributor.author Kladivo, Petr
dc.contributor.author Halás, Marián
dc.contributor.author Koutský, Jaroslav
dc.contributor.author Opravil, Zdeněk
dc.contributor.other Ekonomická fakulta cs
dc.date.accessioned 2015-03-06
dc.date.available 2015-03-06
dc.identifier.issn 12123609
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7171
dc.description.abstract There was significant reduction in number of municipalities in the Czech Republic in the era of socialism. This is a consequence of the application of the central system of settlement, which was based on Christaller's theory of central places. In connection with the changes after 1989, there was disintegration of such integrated communities and the situation has stabilized. Number of small villages were renewed but cities with hundred thousand inhabitants (population of these cities oscillates around hundred thousand inhabitants) did not experience such process. Due to this fact the big cities in the Czech Republic are typical for their larger size because they also administrate smaller residential units of rural character, often many kilometers from the city centers. These administrative parts of the cities are managed in different ways. In connection with the manifestations of suburbanization during the past twenty years, the transformation of the social structure of the inhabitants in these "suburbs" and changes in rules of municipal budgetary allocation of taxes (hereinafter BAT) there is the question of sustainability and stability of thus defined borders of municipalities. The paper presents opinions on the development of financing system and attempts to analyze the motives of the peripheral parts of selected cities with hundred thousand inhabitants to remain part or separate from these cities. In connection with changes in the BAT made on 1st January 2013, the financial motive can have an important role. The main aim of the paper will be a comparison of the current financial income of these municipalities with previous periods in relation to changes in the BAT and assess the impact of these changes on the potential disintegration processes and municipal politics. Process of urban disintegration and creation of a new municipality is not easy and is provided for in the legal system of the Czech Republic. The paper also gives an overview of this legislation. Authors focus on the cities of Olomouc and Pardubice. en
dc.format text
dc.format.extent 134-150 s. cs
dc.language.iso en
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.publisher Technical university of Liberec, Czech Republic en
dc.relation.ispartof Ekonomie a Management cs
dc.relation.ispartof Economics and Management en
dc.relation.isbasedon ŽAMBOCHOVÁ, M. A. Statistical Analysis of the Support for Small Business as a Solution for Unemployment in the Usti nad Labem Region. Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum. 2013, pp. 642-651. ISBN 978-80-7372-953-0.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižo váním schodků veřejných rozpočtů.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 492/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 483/2001 Sb. kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 418/1990 Sb. České národní rady o hlavním městě Praze.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 387/2004 Sb. o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 377/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 370/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 367/1990 Sb. České národní rady o obcích (obecní zřízení).
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 295/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů.
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
dc.relation.isbasedon ZÁKON č. 1/2005 Sb. kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
dc.relation.isbasedon VAJDOVÁ, Z., ČERMÁK, D., ILLNER, M. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologické studie (2). Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2006. ISBN 80-7330-086-9.
dc.relation.isbasedon TIEBOUT, C. M. An economic theory of fiscal decentralization. In: Public finances: needs, sources and utilization. Princeton University Press, 1961. pp 79–96. OCLC 318228798.
dc.relation.isbasedon TIEBOUT, C. M. A pure theory of local expenditures. Journal of political economy. 1956, Vol. 64, Iss. 5, pp. 416-424. ISSN 0022-3808.
dc.relation.isbasedon TANZI, V. Fiscal Federalism and Decentralision: A review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspect. In: The World Bank Research Observer, 1995, pp 295-316.
dc.relation.isbasedon ŠAŠINKA, P. Malé obce v České republice (s důrazem na historické souvislosti 20. století narušující jejich přirozený vývoj). Diplomová práce. 2011, Brno, Masarykova univerzita.
dc.relation.isbasedon SWIANIEWICZ, P. Finanse lokalne: teoria i praktyka. Warszawa: Municipium, 2004. ISBN 978-8386691920.
dc.relation.isbasedon SVOBODA, I., SCHELLE, K. Základy organizace veřejné správy. 2nd ed. Ostrava: KeyPublishing, 2007. ISBN 978-80-87071-22-9.
dc.relation.isbasedon STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC-OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ PORTÁL: Statut komisí městských částí [online]. © 2011 [cit. 2013-09-15]. Available from: http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10122/statut-a-jednaci-rad-kmc-olomouc-20110405.cs.doc.
dc.relation.isbasedon SOPKLULIAK, A. Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii. Acta Geographica Univesitatis Comenianae. 2012, Vol. 56, Iss. 2, pp. 215-236. ISSN 1338-6034.
dc.relation.isbasedon SHARPE, L. J. (Ed.). The government of World cities: The future of the metro model. New York: Wiley, 1995. ISBN 978-0471949824.
dc.relation.isbasedon SCHALTEGGER, C. A., TORGLER, B. Government accountability and fiscal discipline: A panel analysis with Swiss data. Journal of Public Economics. 2007, Vol. 91, Iss. 1, pp. 117-140. ISSN 0047-2727. doi:10.1016/j.jpubeco.2006.07.003.
dc.relation.isbasedon SAUNDERS, P. Rethinking local politics. In: BODDY, M., FUDGE, C. (Eds.). Local socialism? Labour councils and new left alternatives. London: Macmillan, 1984. pp 22-48. ISBN 978-0333351857.
dc.relation.isbasedon RŮŽKOVÁ, J., ŠKRABAL, J. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005 (I. díl). Praha: Český statistický úřad, 2006. ISBN 80-250-1310-3.
dc.relation.isbasedon PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2nd ed. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2789-9.
dc.relation.isbasedon PÉTERI, G., LADOS, M. Local property taxation in Hungary. In: McCLUSKEY, W. J. (Ed.). Comparative property tax systems: An international comparative review. Aldershot: Ashgate, 1999. pp. 419-439. ISBN 978-1859725177.
dc.relation.isbasedon PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1st ed. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4.
dc.relation.isbasedon OSAMOSTATNĚNÍ: Nová obec [online]. © 2013 [cit. 2013-09-15]. Available from: http://www.novaobec.cz.
dc.relation.isbasedon OATES, W. E. Fiscal federalism. New York, Harcourt: Brace and Jovanovich, 1972. ISBN 978-0155274525.
dc.relation.isbasedon MUSGRAVE, R. A. Fiscal systems. New Haven and London: Yale University Press, 1969. OCLC 186571462.
dc.relation.isbasedon MUSGRAVE, R. A. The Theory of Public Finance. New York: McGraw Hill, 1959. OCLC 243503.
dc.relation.isbasedon MOTEK, P. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. ISBN 978-8360247648.
dc.relation.isbasedon MORAND-DEVILLER, J. Cours de droit administratif: cours, thèmes de réflexion, commentaires d'arrêt avec corrigés. 12th edition. Paris: Montchrestien, 2011. ISBN 978-2707617286.
dc.relation.isbasedon McLURE, C. E. The tax assignment problem: Ruminations on how theory and practice depend on history. National Tax Journal. 2001, Vol. 54, Iss. 2, pp. 339-363. ISSN 0028-0283.
dc.relation.isbasedon MATES, P., WOKOUN, R. Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha: Prospektrum, 2001. ISBN 80-7175-100-6.
dc.relation.isbasedon LABOUTKOVÁ, Š. The establishment of NGOs as one growing part of developing interest groups in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management. 2009, Vol. 12, Iss. 1, pp. 14-30. ISSN 1212-3609.
dc.relation.isbasedon KEEN, M., MARCHAND, M. Fiscal competition and the pattern of public spending. Journal of Public Economics. 1997, Vol. 66, Iss. 1, pp. 33-53. ISSN 0047-2727. doi:10.1016/S0047-2727(97)00035-2.
dc.relation.isbasedon JOHNSON, R. W., MINIS, H. P. K demokratickej decentralizácii. Bratislava: RTI – Centrum pre medzinárodný rozvoj, 1996.
dc.relation.isbasedon HALÁS, M., ROUBÍNEK, P., KLADIVO, P. Urbánní a suburbánní prostor Olomouce: teoretické přístupy, vymezení, typologie. Geografický časopis / Geographical Journal. 2012, Vol. 64, Iss. 4, pp. 289-310. ISSN 0016-7193.
dc.relation.isbasedon HALÁS, M., KLADIVO, P., ROUBÍNEK, P. Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a správě. In: XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2013. pp. 140-146. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-16.
dc.relation.isbasedon HÁJEK, L. The Czech Republic's tax policy in international comparison. E+M Ekonomie a Management. 2003, Special Issue, pp 6-11. ISSN 1212-3609.
dc.relation.isbasedon EBEL, R. D., YILMAZ, S. On the measurement and impact of fiscal decentralisation. World Bank Policy Research Working Paper, No. 2809. Washington: The World Bank, 2002.
dc.relation.isbasedon CLARK, G. L. A theory of local autonomy. Annals of the Association of American Geographers. 1984, Vol. 74, Iss. 2, pp. 195-208. ISSN 1467-8306. doi:10.1111/j.1467-8306.1984.tb01448.x.
dc.relation.isbasedon CHAPMAN, J. I. Local government autonomy and fiscal stress: The case of California counties. State&Local Government Review. 2003, Vol. 35, Iss. 1, pp. 15-25. ISSN 0160-323X.
dc.relation.isbasedon COLLECTIVE OF CZECH STATISTICAL OFFICE. Rozmístění a koncentrace obyvatelstva České republiky. Velikostní struktura obcí. Praha: Český statistický úřad, 2004. ISBN 80-250-0810-X.
dc.relation.isbasedon COLLECTIVE OF CZECH STATISTICAL OFFICE. Malý lexikon obcí České republiky. Praha: Český statistický úřad, 2004. ISBN 80-250-0893-2.
dc.relation.isbasedon BUČEK, J., BORÁROSOVÁ, Z., SOPKULIAK, A. Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geografika, 2010. ISBN 978-80-89317-12-7.
dc.relation.isbasedon BOADWAY, R., SHAH, A. Fiscal federalism: Principles and practice of multi order governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521732116.
dc.relation.isbasedon BENNETT, R. J. (Ed.). Local government and market decentralisation: Experiences in industrialised, developing and former eastern bloc countries. Tokyo: United Nations University Press, 1994. ISBN 9280808346.
dc.relation.isbasedon BARLOW, M. Alternative structures of government in metropolitan areas. In: BARLOW, M., DOSTÁL, P., HAMPL, M. (Eds.). Development and Administration of Prague. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie,1994. pp 125-138. ISBN 9069930862.
dc.rights CC BY-NC
dc.subject spa care en
dc.subject satisfaction en
dc.subject loyalty en
dc.subject health care en
dc.subject customer en
dc.subject.classification R51
dc.subject.classification H77
dc.subject.classification H72
dc.title Changes in the financing of municipalities and local governments of selected cities: possible effects on disintegration processes and municipal policy en
dc.type Article en
dc.date.defense 2015-03-06
dc.publisher.abbreviation TUL
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/001/2015-1-011
dc.identifier.eissn 2336-5604
local.relation.volume 18
local.relation.issue 1
local.relation.abbreviation E&M en
local.relation.abbreviation E+M cs
local.faculty Faculty of Economics
local.citation.spage 134
local.citation.epage 150
local.access open
local.fulltext yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account