I. Navrhněte konstrukci jednostupňového termočlánkového ppříjimače záření II. Navrhněte černé těleso pro cejchování tepelných přijimačů III. Ocejchujte tento přijimač na černé těleso IV. Dle možností zjistěte závislost výstupního signálu tohoto přijimače v závislosti na vzdálenost vyhřívané desky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Richter, Gerd
dc.date 1966
dc.date.accessioned 2018-12-04T12:24:58Z
dc.date.available 2018-12-04T12:24:58Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/67866
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title I. Navrhněte konstrukci jednostupňového termočlánkového ppříjimače záření II. Navrhněte černé těleso pro cejchování tepelných přijimačů III. Ocejchujte tento přijimač na černé těleso IV. Dle možností zjistěte závislost výstupního signálu tohoto přijimače v závislosti na vzdálenost vyhřívané desky cs
dc.title.alternative en
dc.type diplomové práce cs
local.faculty cs
dc.identifier.signature V 110/66 S
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06471067


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account