Komplikace u poranění pánevního kruhu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šrám, Jaroslav
dc.contributor.author Pevný, Matěj
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-03-30 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6690
dc.description katedra: UZS; přílohy: 7 obrázků  Obrázek 1 - Naložení pánevní svorky  Obrázek 2 - Kombinovaný zevní fixatér  Obrázek 3 - Kirschnerova extenze  Obrázek 4 - Náplasťová extenze  Obrázek 5 - Senzitivní inervace dolní končetiny  Obrázek 6 - Flexiseal FSM  Obrázek 7 - Zevní fixatér 6 grafů  Graf 1 - Věkové rozmezí  Graf 2 - Závažnost poranění  Graf 3 - Primární terapie  Graf 4 - Mechanismus úrazu  Graf 5 - Akutní komplikace  Graf 6 - Chronické obtíže 9 Tabulek  Tabulka 1 - Primární ošetření  Tabulka 2 - Výskyt komplikací  Tabulka 3 - Způsob stabilizace pánve  Tabulka 4 - Urologická poranění a poranění předního segmentu  Tabulka 5 - Poranění předního segmentu pánve a urologická poranění  Tabulka 6 - Poruchy vyprazdňování moče  Tabulka 7 - Neurologická poranění  Tabulka 8 - Poruchy hojení  Tabulka 9 - Chronické bolesti 1 CD; rozsah: 84 s., 27 s. obr.příloh cs
dc.description.abstract The object of Bachelors work {\clq}Complications of pelvic ring injury`` is complain the frequency of acute and chronic complications, which can happend during or after pelvic girdle injury. In teoretical part Bachelors work describes anatomy of Pelvic girdle and soft tissues. Then works with clasification, diagnostic and healing of pelvic girdle injury. The main chapter in teoretical part describes specific acute complication and long-term implications common with pelvic girdle injury. Acute complications including bleeding, injury of urinary system, nerves, rectum and anus. Chronic complications including urological dysfunction and chronic pain. Practical part of Bachelors work is made by retrospective analyzing of medical documents. It describes relation of incurred complications of each type of injury of 132 informants with pelvic ring injury.Important part of practical part is summary of nurse care. en
dc.description.abstract Bakalářská práce {\clq}qKomplikace poranění pánevního kruhu`` má za cíl porovnat četnost akutních komplikací a dlouhodobých následků, které mohou nastat při nebo po poranění pánevního kruhu. V teoretické části popisuje anatomii pánevního kruhu a měkkých tkání. Dále se zabývá klasifikací, diagnostikou a léčbou poranění pánevního kruhu. Zásadní kapitolou v teoretické části je popsání akutních specifických komplikací a dlouhodobých následků spojených s poraněním pánevního kruhu. Mezi akutní komplikace patří krvácení, poranění orgánů močového traktu, nervů, rekta a anu. Do dlouhodobých následků se řadí zejména urologické dysfunkce a chronické bolesti. Praktická část je provedena metodou retrospektivní analýzy zdravotnické dokumentace. Popisuje vztah vzniklých komplikací k jednotlivým typům poranění u 132 respondentů s poraněním pánevního kruhu. Důležitou součástí praktické části je shrnutí ošetřovatelské péče o poranění pánevního kruhu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject pelvic ring injury en
dc.subject complications en
dc.subject nurse care en
dc.subject bleeding en
dc.subject urological dysfunction en
dc.subject nerves injury en
dc.subject injury of urinary bladder and ureter en
dc.subject poranění pánevního kruhu cs
dc.subject komplikace cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject krvácení cs
dc.subject urologické dysfunkce cs
dc.subject poranění nervů cs
dc.subject poranění močového měchýře a uretry cs
dc.title Komplikace u poranění pánevního kruhu cs
dc.title.alternative Complications in the fractures of pelvic ring en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-07-07
dc.date.committed 2009-04-30 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 15329
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 405127
dc.subject.verbis health care en
dc.subject.verbis anatomy en
dc.subject.verbis medical diagnostics en
dc.subject.verbis anatomie cs
dc.subject.verbis ošetřovatelství cs
dc.subject.verbis zdravotní péče cs
dc.subject.verbis diagnostika (lékařství) cs
dc.subject.verbis nursing care en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:58:49 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account