Webové služby v mobilních zařízeních: získávání dat a spouštění výpočtů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Špánek, Roman
dc.contributor.author Žáčík, Petr
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2013-12-20
dc.date.submitted 2007-10-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/659
dc.description katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 64 s., 7 s. zdroj., 1 s. CD cs
dc.description.abstract V rámci diplomové práce je řešena problematika webových služeb a jejich využití pro spouštění vzdálených výpočtů a získávání dat ze vzdálených zdrojů. Jako cílová zařízení, realizující klientskou část, byly zvoleny mobilní telefony. Práce obsahuje i pilotní implementaci realizující aplikaci pro získávání dat o úvěrech, která byla oceněna třetím místem v soutěži MPA pořádané předními bankovními a telekomunikačními firmami v České republice. cs
dc.description.abstract This Master's degree project is focused on the web services while triggering remote calculations and collecting data from the remote data sources. The client side is handled by the mobile device. The final part includes a pilot implementation of the application for collecting data about loans. This application was placed on the third position in MPA competition supported by leading bank and telecommunication companies in Czech republic. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject programovací jazyk java cs
dc.subject aplikace typu klient-server cs
dc.subject webové služby cs
dc.subject j2me cs
dc.subject j2ee cs
dc.subject půjčka cs
dc.subject java programming language en
dc.subject client-server applications en
dc.subject web services en
dc.subject j2me en
dc.subject j2ee en
dc.subject loan en
dc.title Webové služby v mobilních zařízeních: získávání dat a spouštění výpočtů cs
dc.title.alternative Web services in mobile devices: collecting data and triggering calculations en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2008-06-12
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department MTI cs
local.identifier.stag 15051
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 353597
dc.subject.verbis WWW služby cs
dc.subject.verbis programovací jazyky cs
dc.subject.verbis Java cs
dc.subject.verbis mobilní telefony cs
dc.subject.verbis web services en
dc.subject.verbis mobile phones en
dc.subject.verbis programming languages-Java en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:42:40 cs
local.verbis.studijniprogram MTI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account