Měření charakteristik na odstředivém čerpadle

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Petr
dc.contributor.author Švarc, Petr
dc.date 2005
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2005
dc.date.submitted 2005-04-18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6595
dc.description katedra: KEZ; rozsah: 51s.,6s. cs
dc.description.abstract Hydraulic pumps are the part of hydraulic machines family and are commonly used in almost all branches of the industrial engineering. They have various possibilities of usage and therefore there is a huge amount of these machines all over the world. Lots of companies are focused on increasing output power as well as efficiency. One of the solutions how to reach higher efficiency is operating control and regulation of hydraulic pumps. The intentions of this work were to compare two different hydraulic pumps from the Wilo Company based on measuring of operating parameters. Two types of pumps " Stratos and Top-S " were chosen. The Stratos pump is electronically regulated, with possibility of settings of different operation modes. The Top-S pump is the common type without outer regulation. The operating parameters of the Stratos pump were measured during the different modes of the constant revolution, constant and variable differential pressure. The whole mechanism was vibrating during reducing of the flow's rate in the differential mode. These vibrations were measured as exact as measure equipment allowed. While measuring the power input and efficiency there were taken fifteen different measurements on the Stratos pump. The operating characteristics of the Top-S pump along with power input and efficiency were measured in three operating modes, which are available. Measured results were pictured into graphs and compared to each other. The Stratos pump shows higher efficiency. This pump is electronically controlled and it uses modern technologies. On the other hand it is more expensive than the Top-S pump. en
dc.description.abstract S hydraulickými stroji jakými jsou čerpadla se v dnešní době technik setkává téměř všude. Jejich použití je rozsáhlé a proto je jejich počet velký. Snahou snížit jejich příkon a zvýšit účinnost se tedy zabývá velké množství firem. Jednou z možností jak dosáhnout vyšší účinnosti je řízení a regulace provozu čerpadla. Cílem práce bylo změřit charakteristiky dvou odlišných čerpadel od firmy Wilo. Jednalo se o čerpadla typu Stratos a Top-S. Čerpadlo Stratos je elektronicky řízené, nastavitelné do několika provozních režimů. Čerpadlo Top-S je běžné čerpadlo bez vnější regulace. Charakteristiky čerpadla Stratos byly měřeny v provozních stavech konstantních otáček, konstantního a variabilního diferenčního tlaku. V režimu konstantního diferenčního tlaku se celé zařízení, při snižování průtoku, rozechvělo. Toto chvění bylo v rámci možností a citlivosti měřících přístrojů také změřeno. Na čerpadle Stratos bylo provedeno celkem patnáct různých měření charakteristik a měření příkonu a účinnosti. Charakteristiky čerpadla Top-S a jeho příkon a účinnost byly změřeny ve třech provozních stavech, do kterých je možné čerpadlo nastavit. Výsledky měření charakteristik byly vyneseny do grafů a účinnosti obou čerpadel byly porovnány. Vyšší účinnost vykazuje čerpadlo Stratos, které je elektronicky řízené a které využívá nových technologií. Toto čerpadlo je však znatelně dražší. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.title Měření charakteristik na odstředivém čerpadle cs
dc.title.alternative Measuring of characteristics on hydraulic pumps en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2005-06-21
dc.date.committed 2005-05-27
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KEZ cs
local.identifier.stag 10761
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 272006
dc.subject.verbis čerpadla cs
dc.subject.verbis odstředivá čerpadla cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:01 cs
local.verbis.studijniprogram KEZ ESZ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account