Inovace ventilátorové trati

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Petr
dc.contributor.author Šrámek, Ladislav
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2005
dc.date.submitted 2005-04-18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6594
dc.description katedra: KEZ; rozsah: 37s., 8s. příloh cs
dc.description.abstract The aim of this work was to propose the innovation of ventilator line in the laboratory of air-conditioning technique, to change power drive of ventilator and to propose a method of data logging. A substantial part of work was measurement of ventilator characteristic. It carried out first on ventilator line with an original direct-current motor powered by Ward-Leonard aggregate and after power drive change on ventilator line with an induction motor powered by frequency charger. The ventilator characteristic was measured at different revolutions that were operated by frequency of alternating current generated by the frequency charger. The measurements revealed a drawback of ventilator line consisting in too great pressure losses caused mainly by an orifice plate. They did not make it possible to realise complete measurement of ventilator characteristic. It was proposed to change the original orifice plate with diameter d = 54.77 mm for a new one with greater diameter (maximally d = 80.32). Such measure will decrease pressure losses several times. A method of automatic data logging for measurement on ventilator line was proposed. Necessary ranges of pressure sensors, temperature sensors, and air-humidity sensors used on ventilator line were estimated from supposed fluid-flow values and from the other conditions on the ventilator line. All sensors can be connected to the data logging system ADAM 5000 which is at disposal in the laboratory and which is connected to a computer. It would make it possible to process all measurement by computer. en
dc.description.abstract Cílem práce bylo navrhnout inovaci ventilátorové trati v laboratoři vzduchotechniky, a to změnit pohon ventilátoru a navrhnout způsob automatizovaného sběru dat . Součástí zadání bylo měření charakteristiky radiálního ventilátoru, nejprve s původním stejnosměrným motorem napájeným Ward-Leonardovým soustrojím a po změně pohonu s asynchronním motorem napájeným frekvenčním měničem při různých otáčkách, které byly řízeny frekvencí střídavého proudu generovaného frekvenčním měničem. Měření odhalila nedostatek ventilátorové trati spočívající v příliš velkých tlakových ztrátách způsobených především clonou, které neumožňují důkladné proměření charakteristiky ventilátoru. Bylo navrženo nahradit stávající clonu s průměrem d = 54,77 mm clonou s větším průměrem (maximálně d = 80,32), tímto opatřením by se tlakové ztráty několikanásobně zmenšily. Dále byl navržen způsob automatizovaného sběru dat při měření na ventilátorové trati. Z předpokládaných hodnot průtočného množství a dalších podmínek na ventilátorové trati byly stanoveny potřebné rozsahy všech snímačů tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu, které se při měření na ventilátorové trati používají. Z nabídky firem bylo vybráno několik typů snímačů, které vyhovují daným rozsahům. Všechny uvedené snímače je možné připojit systému ADAM 5000, který je k dispozici v laboratoři a je propojen s počítačem. Tím by se umožnilo veškerá měření zpracovat počítačem. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject ventilator en
dc.subject ventilator line en
dc.subject ventilátor cs
dc.subject ventilátorová trať cs
dc.title Inovace ventilátorové trati cs
dc.title.alternative Innovation of ventilator line en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2006-02-02
dc.date.committed 2005-09-05
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KEZ cs
local.identifier.stag 10760
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 271996
dc.subject.verbis ventilátory cs
dc.subject.verbis vzduchotechnika cs
dc.subject.verbis senzory cs
dc.subject.verbis sběr dat cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:08:16 cs
local.verbis.studijniprogram KEZ ESZ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account