Mcdonaldizace a dysneizace náboženství

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Václavík, David
dc.contributor.author Cengrová, Michaela
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-04-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6571
dc.description katedra: KFL; rozsah: 46 cs
dc.description.abstract The thesis is concerned with the transformations of religiosity within the present-day society. As the starting point were presented the procedures which conducted to the formation of modern society and also distinctively contributed to the change of position of religion. A special attention was paid to the procedure of secularization. The main aim of this thesis was to controvert some of the stereotypical ideas, which the theories of secularization had brought along and to present the religion in the light of transformations, which is the present day society comming throug. The thesis especially focused on the phenomenons like commercialization of religion and the theoris or consumerism and deliminated the relation between the religion and the terories of mcdonaldization and disneyzation. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se v rovině obecné zabývá proměnami religiozity v rámci pozdně-moderní společnosti. Jako výchozí bod práce byly představeny procesy, které vedly ke vzniku moderní společnosti a taktéž se výrazně podílely na změně postavení náboženství. Zvláštní pozornost pak byla věnována procesu sekularizace. Tato práce měla za cíl vyvrátit některé stereotypní představy, které s sebou sekularizační teze přinesly a představit náboženství ve světle transformací, kterými prochází současná společnost. Práce se zaměřila především na takové fenomény, jakými jsou např. komercionalizace náboženství či konzumerismus a vymezila vztah mezi náboženstvím a teoriemi mcdonaldizace a disneyzace. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject mcdonaldization en
dc.subject disneyzation en
dc.subject religion en
dc.subject religiosity en
dc.subject society en
dc.subject modern en
dc.subject present-day en
dc.subject commercialization en
dc.subject mcdonaldizace cs
dc.subject disneyzace cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject religiozita cs
dc.subject společnost cs
dc.subject moderní cs
dc.subject pozdne-moderní cs
dc.subject komercionalizace cs
dc.title Mcdonaldizace a dysneizace náboženství cs
dc.title.alternative Mcdonaldization and dysneization of religion en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-09-09
dc.date.committed 2010-07-26
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KFL cs
local.identifier.stag 17887
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447931


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account