Výzkum hodnotové orientace studentů střední odborné školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Josef
dc.contributor.author Zrůstová, Brigita
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2008-04-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6568
dc.description katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 107 s. cs
dc.description.abstract The following bachelor thesis analyses the values and the formation of values of First and Fourth Class Pupils of the Czech Jan Palach Grammar School in Prague. Its main aim is to determine what kind of values pupils have when particular values and attitudes differ from each other. It further deals with the question of how that can be explained. The reasons for diversity in pupils? values and attitudes may be due to the student?s position in his/her class, his/her gender, the relationship to his/her family or his/her social integration into society etc. One component of the research concerns a scheme of pupils? views of the world surrounding them. It focuses on how to obtain this essential information for evaluation, A further research aim was to figure out how school treatment influences the formation of pupils? values. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problémem hodnot a hodnocením žáků 1. a 4. ročníku gymnázia Jana Palacha v Praze. Cílem bylo zjistit, jaká je hodnotová orientace žáků, jestli se určité hodnoty a postoje žáků od sebe liší a z jakého důvodu. Důvody pro odlišné hodnoty a postoje žáků mohou být zapříčiněny postavením žáka ve třídě, pohlavím žáka, vztahem žáka k rodině, začleněním žáka ve společnosti ap. Součástí výzkumu, který byl realizován za účelem zjištění potřebných informací pro vyhodnocení, bylo i nastínění pohledů žáků na svět, který je obklopuje. Cílem také bylo zjistit vlivy působení školy na utváření hodnotové orientace žáků. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject questionnaire en
dc.subject values en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject knowledge en
dc.subject dotazník cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělání cs
dc.title Výzkum hodnotové orientace studentů střední odborné školy cs
dc.title.alternative Value orientation research of specialized vocational school students en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-06-28
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP cs
local.identifier.stag 15474
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447877
dc.subject.verbis secondary vocational schools en
dc.subject.verbis evaluation of school children en
dc.subject.verbis school environment en
dc.subject.verbis hodnocení žáků cs
dc.subject.verbis výchova a vzdělávání cs
dc.subject.verbis klima školy cs
dc.subject.verbis hodnotová orientace cs
dc.subject.verbis value orientation en
dc.subject.verbis education en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:05 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Specializace v pedagogice/Učitelství odborných předmětů cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account