Důchodové pojištění v České republice

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vacek, Jiří
dc.contributor.author Černá, Jana
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6490
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 70 s., 5 s. příloh cs
dc.description.abstract The Bachelor Thesis dealt with the issue of Pension Insurance in the Czech Republic. It came from contemporary legal regulations and looked at the actual changes of legislation. The aim of the Bachelor Thesis was to describe and analyse the present development and the contemporary system of Pension Insurance and to confirm the need for Pension reform. The theoretical part of the work was focused on the exploration of literary sources and described the development of Social Security. The practical part, using analysis of available documents, found out factors which influenced the stability and defensibility of the Pension System in response to development trends in the Czech Republic and in other countries of the European Union. The results confirmed untenability of the current system of Pension Insurance. The conclusion was related to the proposed provisions heading to the transfer of the responsibilities of the status in the old age of each of us. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou důchodového pojištění v České republice. Vycházela z platné právní úpravy a přihlížela k aktuálním legislativním změnám. Jejím cílem bylo popsat a analyzovat dosavadní vývoj a současný systém důchodového pojištění a potvrdit nutnost důchodové reformy. Teoretická část byla zaměřena na průzkum literárních zdrojů a popisovala vývoj sociálního zabezpečení. Praktická část zjišťovala pomocí analýzy dostupných dokumentů faktory ovlivňující stabilitu a udržitelnost důchodového systému v návaznosti na vývojové trendy v České republice a v dalších zemích Evropské unie. Výsledky potvrdily neudržitelnost stávajícího systému důchodového pojištění. S tímto závěrem souvisela i navržená opatření směřující k přesunu odpovědnosti za životní úroveň ve stáří na každého z nás. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject pension en
dc.subject pension reform en
dc.subject pension insurance en
dc.subject the system of the pension insurance en
dc.subject retirement age en
dc.subject social security en
dc.subject aging population en
dc.subject supplementary pension insurance en
dc.subject důchod cs
dc.subject důchodová reforma cs
dc.subject důchodové pojištění cs
dc.subject důchodový systém cs
dc.subject důchodový věk cs
dc.subject sociální zabezpečení cs
dc.subject stárnutí populace cs
dc.subject penzijní připojištění cs
dc.title Důchodové pojištění v České republice cs
dc.title.alternative Pension Insurance in the Czech Republic en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-04-07
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17350
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447453
dc.subject.verbis důchodové pojištění cs
dc.subject.verbis důchodové reformy cs
dc.subject.verbis důchodové systémy cs
dc.subject.verbis pension insurance en
dc.subject.verbis pension reforms en
dc.subject.verbis pension systems en
dc.subject.verbis social security en
dc.subject.verbis sociální zabezpečení cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:13:11 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Sociální pracovník cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account