Syndrom CAN

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pešatová, Ilona
dc.contributor.author Hencová, Šárka
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6437
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 56 s. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis dealt with a neglected, mistreated and abused children who were subsequently placed in the upper Krnsko Orphanage, where they work for six years. This work was divided into two parts. The first part included the most important theoretical notions on this issue. The second part, empirical, was written based on research that was conducted in children with the syndrome of CAN in a children's home in Upper Krnsko three times (in school years 1998/1999, 2003/2004, 2008/2009). Empirical part, we save a qualitative method. This was carried out by collecting data from respondents of the case file, the questionnaire designed for educators Orphanage Upper Krnsko, and interviews with respondents. The main aim of this thesis was to map the family environment of children placed in foster homes Upper Krnsko in connection with the syndrome. We also focused on the demographic characteristics of these children and their social pathologies. en
dc.description.abstract Bakálářská práce se zabývala problematikou zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí, které byly následně umístěny do Dětského domova Horní Krnsko, v němž pracuji šest let. Tato práce byla rozdělena do dvou základních částí. První část, teoretická zahrnovala nejdůležitější pojmy, týkající se této problematiky. Druhá část, empirická, byla napsána na základě výzkumu, který byl prováděn u dětí se syndromem CAN umístěných v Dětském domově Horní Krnsko ve třech obdobích (ve školních letech 1998/1999, 2003/2004, 2008/2009). Empirickou část práce jsme šetřili kvalitativní metodou. Toto šetření bylo provedeno pomocí shomažďování dat ze spisové dokumentace respondentů, dále dotazníku určeného pro vychovatele Dětského domova Horní Krnsko, a rozhovoru s respondenty. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapování rodinného prostředí dětí umístěných v Dětském domově Horní Krnsko v souvislosti se syndromem CAN. Dále jsme se zaměřili na demografickou charakteristiku těchto dětí a jejich sociálně patologické jevy. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject can syndrome en
dc.subject abused child en
dc.subject neglected child en
dc.subject abused child en
dc.subject children en
dc.subject sexual abuse en
dc.subject physical abuse en
dc.subject psychological abuse en
dc.subject perpetrator en
dc.subject victim en
dc.subject prevention en
dc.subject syndrom can cs
dc.subject týrané dítě cs
dc.subject zanedbávané dítě cs
dc.subject zneužívané dítě cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject sexuální zneužívání cs
dc.subject fyzické týrání cs
dc.subject psychické týrání cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject oběť cs
dc.subject prevence cs
dc.title Syndrom CAN cs
dc.title.alternative The Child Abuse and Neglect en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-07
dc.date.committed 2010-04-21
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17499
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447364
dc.subject.verbis náhradní výchovná péče cs
dc.subject.verbis týrané děti cs
dc.subject.verbis dětské domovy cs
dc.subject.verbis syndrom CAN cs
dc.subject.verbis child abuse and neglect en
dc.subject.verbis children's homes en
dc.subject.verbis substitute care en
dc.subject.verbis abused children en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:18:52 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika pro vychovatele cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account