Šikana - problém každé školy?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kasper, Tomáš
dc.contributor.author Secká, Michaela
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2007-06-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6424
dc.description katedra: KPV; rozsah: 78 cs
dc.description.abstract The bullying is currently a serious social issue which occurs unfortunately even at primary education. This diploma thesis is focused on the comparison of the bullying appearing at schools in towns and in the country. The thesis is divided into two parts, the theoretic one and the practical one. The theoretic part aims to describe and generally explain the issue and the characteristics of bullying, its agents, its development as well as its prevention. The practical part consists of the information obtained from the questionnaires survey carried out at different schools mentioned above. The questionnaires examine the occurrence of the manifestation of bullying or the relation of pupils to the violence and aggression. An important aspect is the attitude of the individual pupils towards the agents of bullying as well as the different opinions concerning the search for help (parents, friends, teachers {\dots}). The summary of answers under the form of tables and charts takes part of the thesis as well. I incorporated in the work several quotations from the literature specialized in the issue. en
dc.description.abstract V dnešní době je šikana závažným společenským problémem. Bohužel se objevuje již na nižším stupni základních škol. Cílem diplomové práce je porovnání šikany mezi městskými a venkovskými školami. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část diplomové práce přibližuje celkovou problematiku a charakteristiku šikanování, jeho aktéry, vývoj i prevenci šikany. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření v uvedených jednotlivých školách, jako je výskyt projevů šikany, vztahů žáků k násilí a agresi. Důležitým aspektem je i postoj jednotlivých žáků k aktérům šikany a také rozdílné názory v hledání pomoci (rodiče, kamarádi, učitelé, {\dots}). Součástí práce jsou přehledy odpovědí v podobě tabulek a grafů. V práci jsem využila i citace z literatury odborníků na šikanu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject bullying en
dc.subject types of bullying en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject prevention en
dc.subject questionnaire en
dc.subject šikana cs
dc.subject druhy šikany cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence cs
dc.subject dotazník cs
dc.title Šikana - problém každé školy? cs
dc.title.alternative Harassment - Is this the problem of every school? en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-07
dc.date.committed 2010-04-23
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPV cs
local.identifier.stag 14726
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 446504
dc.subject.verbis šikana cs
dc.subject.verbis prevence (sociální problémy) cs
dc.subject.verbis výchova a vzdělávání cs
dc.subject.verbis education en
dc.subject.verbis prevention (social work) en
dc.subject.verbis bullying en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:54:59 cs
local.verbis.studijniprogram KPV Učitelství pro základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account