Ukládání a přenos metadat a implementace jejich prohledávání v prostředí J2EE

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopetschke, Igor
dc.contributor.author Dlouhý, Václav
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2013-12-20
dc.date.submitted 2006-10-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/634
dc.description katedra: KAI; přílohy: CD-ROM; rozsah: 64 s., 7 s. příloh cs
dc.description.abstract Cílem práce je vytvoření aplikace na bázi webové služby, která dokáže procházet repository s metadaty, vyhledávat relevantní informace a vracet požadované výsledky ve formátu RDF/XML. Text je koncipován do třech hlavních kapitol, přičemž první část je věnována oblasti sémantického webu, metadat a jejich aplikací. Ve druhé části jsou představeny standardy a technologie webových služeb a jejich implementace. V souvislosti s předchozí částí jsou uvedeny také možnosti integrace sémantiky do webových služeb. Třetí část je věnována tvorbě webové služby v prostředí J2EE, Apache Tomcat a Apache Axis. cs
dc.description.abstract The object of the thesis is to create an application on the web service basis, which could browse repositors with metadata, find the relevant information and return the required outputs in RDF/XML format. Text is conceived in three main chapters, the first one is dedicated to semantic web area, metadata and its application. In the second part of thesis there are presented the standards and technologies of the web service and its implementation. In the connection there are stated the possibilities of semantics integration into the web services. The last part is devoted to the web service creation in J2EE, Apache Tomcat and Axis environment. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject metadata en
dc.subject semantic web en
dc.subject ontology en
dc.subject rdf en
dc.subject rdfs en
dc.subject owl en
dc.subject dublin core en
dc.subject lom en
dc.subject edutella en
dc.subject qel en
dc.subject web services en
dc.subject soap en
dc.subject wsdl en
dc.subject uddi en
dc.subject semantic web services en
dc.subject j2ee en
dc.subject apache axis en
dc.subject metadata cs
dc.subject sémantický web cs
dc.subject ontologie cs
dc.subject rdf cs
dc.subject rdfs cs
dc.subject owl cs
dc.subject dublin core cs
dc.subject lom cs
dc.subject edutella cs
dc.subject qel cs
dc.subject webové služby cs
dc.subject soap cs
dc.subject wsdl cs
dc.subject uddi cs
dc.subject sémantické webové služby cs
dc.subject j2ee cs
dc.subject apache axis cs
dc.title Ukládání a přenos metadat a implementace jejich prohledávání v prostředí J2EE cs
dc.title.alternative Saving and transfering of metadata and implementation of their searching in J2EE environment en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2008-02-05
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department KAI cs
local.identifier.stag 13542
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 348458
dc.subject.verbis ontologie (informatika) cs
dc.subject.verbis ontology en
dc.subject.verbis web pages en
dc.subject.verbis metadata cs
dc.subject.verbis WWW stránky cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:12:53 cs
local.verbis.studijniprogram KAI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account